Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Καὶ προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν συμπροσευχῶν κάνει τώρα ο κ. Βαρθολομαίος!Kάθε μέρα, τώρα, προοδευτικὰ καὶ μεθοδικά, ἀδιάφορος γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν, ὁ Πατριάρχης σπέρνει καὶ ἐμπεδώνει τὸν ἑωσφορικὸ ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ λόγους, πράξεις, εἰκόνες. Συνεχίζει νὰ ξεγελᾶ τοὺς πιστούς, ὅτι οἱ ἐνέργειές του πηγάζουν ἀπὸ ...ἀγάπη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας στοὺς ἑτερόδοξους!
Ἀπειλὲς γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους ποὺ ἀντιδροῦν, μές στὴν τρελή χαρὰ μὲ τοὺς αἱρετικούς!

*   Εἶναι ὅμως φανερό, ἀπὸ τοὺς λόγους του,  (ποὺ μὲ αὐτὸ τὸ κείμενο σχολιάζουμε καὶ πρέπει νὰ τὸ ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἀφελεῖς Ποιμένες ποὺ ἀποδέχονται τοὺς Διαλόγους ὡς ἔργον Θεοῦ καὶ ἐπιστροφῆς τῶν αἱρετικῶν), ὅτι τέτοια πρόθεσηδὲν διακρίνεται οὔτε διὰ τοῦ μικροσκοπίου στοὺς λόγους τοῦ Πατριάρχη καὶ τοὺς περὶ αὐτόν.Πουθενὰ δὲν ὁμιλεῖ γιὰ μετάνοια, ἀποβολὴ τῶν αἱρέσεων καὶ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ γιὰ«ειρηνικήν συνύπαρξιν των χριστιανών εντός των συγχρόνων πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών της Γερμανίας»,περὶ «ανοχής και καταλλαγής» καὶ «την προώθησιν έτι περαιτέρω των αδελφικών σχέσεων»!
*   Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, δὲν συμπροσεύχεται ἁπλῶς ὁ ἴδιος μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ τώρα πλέον προχωρεῖ  καὶ  σὲ  προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν συμπροσευχῶν, παρακινώντας τοὺς πιστοὺς νὰσυμπροσεύχονται μαζί του «"εν ενί στόματι και μια καρδία" η δέησις ημών επισπάσηται το έλεος, την χάριν και την ευδοκίαν του Θεού επί τον κόσμον άπαντα».
Ἡ πρακτικὴ ἐξέλιξη τῆς αἱρέσεως!
*   Πολιτογραφήθηκε πλέον ὁ Πάπας ὡς ὁ ἁγιότατοςἘπίσκοπος τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης (ἄρα γιὰ τὸν σημειολογικὸ λόγο τοῦ Πατριάρχη, τῆς Ὀρθόδοξης Ρώμης), ὡς ὁ «Πρῶτος» τῆς Μίας Ἐκκλησίας, μὲ “οὐρά” του τὸν «Πρῶτο» τῆς Ὀρθοδοξίας:«ημείς οι λειτουργοί της Εκκλησίας, καιιδιαιτέρως η Αυτού Αγιότης ο Πάπας τηςΠρεσβυτέρας Ρώμης Φραγκίσκος και η ημετέρα Μετριότης»! Θαυμάστε τον! Ταπεινότατος ἀπέναντι στὸν Πάπα, κέρβερος γιὰ τα δικαιώματά του ἀπέναντι στοὺς Ὀρθόδοξους Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς!
*   Καὶ συνεχίζει ὁ πατριάρχης: «Θα συναντηθώμεν (μετὰ τοῦ Πάπα) κατά τας αμέσως προσεχείς ημέρας εις τα Ιεροσόλυμα, εν τω φωτί, τη χαράκαι τη ειρήνη της Αναστάσεως του Κυρίου»! Νά, λοιπόν, ἡ ἀντιστροφὴ τῶν πάντων, ποὺ ἀφήνει ἀδιάφορους τοὺς Ποιμένες: παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν ἀρχι-αιρεσιάρχη τὸ σκότος ὡς φῶς, ἡ λύπητῶν πιστῶν γιὰ τὴν συνάντηση ὡς χαρά, ἡδυσφορία καὶ ἡ ἀγανάκτηση ὡς εἰρήνη!
*   Τέλος, ο Πατριάρχης τῶν Οἰκουμενιστῶν Βαρθολομαῖος, ἀναγνωρίζει ὡς Ἅγιο τὸν Πάπα Ἰωάννη ΧΧΙΙΙ, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ Ἀθηναγόρας,«προσδίδοντας σ’ αυτόν ευαγγελικές φράσεις που τον παρομοιάζουν  με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή τον Πρόδρομο,  τον πρόδρομο του Κυρίου μας» καὶ «δικαιολογεί πλήρως την τιμή της αγιοποίησης»!

Τα λεχθέντα ἀπὸ τὸν ΠΑΠΑ (τῆς Ἀνατολῆς)
κ. Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη!

post_9405.html