Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Οι Ὀρθόδοξοι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί ἀποκηρύττουμε τήν "Κοινή Δήλωση" Πάπα-Πατριάρχη ως αιρετική


Οί  Ὀρθόδοξοι  Αγωνιζόμενοι συνειδητοί  Χριστιανοί ἀποκηρύττουμε τήν "Κοινή Δήλωση" Πάπα-Πατριάρχη ως αιρετική,  διότι σέ καμμία περίπτωση δέν ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά ἀποτελεῖ  δόλια προσωπική ἄποψη τῶν ὑπογραψάντων αὐτήν καί τῶν συνοδειῶν τους.