Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

π.Ιωάννης Ρωμανίδης «Από τώρα και στο εξής το πρόβλημα θα είναι οι Δεσποτάδες μας. Ποιά πίστη έχουν»!πάπα-Γιάννης Ρωμανίδης