Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Η ΑΓΊΑ ΥΠΟΜΟΝΗ Η κατά κόσμον Ελένη Αυτοκράτειρα, σύζυγος του Εμμανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου , μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου

«τη Υπομονή αυτής εκτήσατο την ψυχή της…»


Την 29η Μαϊου την ημέρα της άλωσης της Πόλης όρισε η Εκκλησία μας να τιμάται η μνήμη της οσίας Υπομονής.

Η κατά κόσμον Ελένη Αυτοκράτειρα, σύζυγος του Εμμανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου , μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου ανέθρεψε τα οκτώ τέκνα της με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
Μετά τον θάνατο του συζύγου της ,εκάρη μοναχή με το όνομα Υπομονή. Διακρίθηκε σε κάθε αρετή.
Η αγάπη της Οσίας για την Ορθοδοξία, που με τους αγώνες υπερασπιζόταν ο Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φαίνεται με τον τρόπο που η Αγία αντιμετώπισε τον θάνατο του υιού της, αυτοκράτορα Ιωάννη του 8ου του Παλαιολόγου.
Η μητέρα Οσία Υπομονή αρνήθηκε την τέλεση μνημοσύνου του, επειδή είχε προσχωρήσει στους Λατινόφρονες. !!! σημειώνει ο συναξαριστής.

Υ.Γ. Πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα στους σημερινούς καιρούς…!!!

Ασκληπιάδης