Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Φωνές ἁγιοπατερικής αντιστάσεως κατά του Βαρθολομαίου, του νέου Βέκκου της Εκκλησίας!

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/


ν ερ Μον Μεγίστης Λαύρας 19-5/1-6-2014

Κυριακή τν γίων Πατέρων

Πολλές φορές σέ παρελθόντα φύλλα το ρθοδόξου Τύπου, χεικφραστε  γωνία γιά τήν φωνία το γίου ρους σέ τι φορᾶ τήν προδοσία τς Πίστεως πού συντελεῖτε στίς μέρες μας.
να χαρακτηριστικό πό ατά εναι στό φύλλο το ρθοδόξου Τύπου τς 12ης ουλίου 2013, μέ ριθμόν 1983 καί πικεφαλίδα: ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. κτοτε γράφτηκαν καί λλα ετε πό σεβαστούς πατέρες  λαϊκούς. Διαβάζοντάς τα, νιώθουμε πόνο καί πικρία, διότι τά αρετικά φρονήματα καί νοίγματα το Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καί χι μόνο, διότι τώρα καί  ντιοχείας, καί λεξανδρείας καί  εροσολύμων συμπλέουν στόν οκουμενιστικό κατήφορο, δέν λέγχονται πό τούς γουμένους το γίου ρους, οτεπό τήν ερά Κοινότητα, λλά ντιθέτως τόν ποδέχονται σμένως, μέ συλλείτουργα, καί φιέστες παράδεκτες γιά τόν γιώνυμο τόπο. Μέποκορύφωμα τήν συνάντηση Πατριάρχου καί Πάπα στά εροσόλυμα, τήν συμπροσευχή, τούς σπασμούς, καί τήν πόσχεση γιά κοινό ποτήριον. Τόδιο γινε καί πρίν 50 χρόνια, λλά τότε ο γιορεῖτες ντέδρασαν, κόβοντας τό μνημόσυνο, καί δείχνοντας τήν γάπη τους πρός τόν Χριστό καί τήν κκλησία του, χωρίς νά πολογίσουν τυχόν «ποινές»  μᾶλλονντίποινα πού θά δεχόταν πό τό Πατριαρχεῖον, πως καί γινε.
Σήμερα, ο γούμενοι καί τά Μοναστήρια, καί πρωτίστως  ερά Κοινότης, χι μόνον σιωποῦν, λλά καί δικαιολογούν τά δικαιολόγητα, λέγοντας πώς δέν πρέπει νά ποκοποῦμε πό τήν κκλησία, λές καίκκλησία εναι  κάθε Πατριάρχης, καί δὴ ταν ατός χει αρετικά φρονήματα, πως  νν.
Καί ντί νά πάρουν τό παράδειγμα πό τούς γιορεῖτες Πατέρες μας, τούς μάρτυρες πί το λατινόφρονος Βέκκου, καί νά καταλάβουν τιπερισσότερον Βέκκου χουμε σήμερον, καί νά διακόψουν τό μνημόσυνο,λέγχοντάς τον διά τά κοράνια πού μοιράζει, πού ξισώνει τήν κκλησίατο Χριστο μέ τίς «κκλησίες» το Σατανᾶ, πού δέχεται τά βαπτίσματα τν αρετικν, πού  σωτηρία κατορθώνεται σέ λες τίς «κκλησίες»,πού συμπροσεύχεται μέ αρετικούς, Ἑβραίους, μέχρι καί πνευματιστές, καί γενικά γιά τήν προδοσία του στήν κκλησία καί τόν Χριστό, τόν προσφωνοῦν καί τόν ποδέχονται ς πατέρα τους. Νά τόν χαίρονται.
μως πρέπει νά μάθει  ρθόδοξος λαός πώς τό γιον ρος, δέν εναι ο γούμενοι οτε  ερά κοινότης, πού φοβοῦνται μήν χάσουν τήν θεσούλα τους καί τήν βόλεψή τους, λλά πρωτίστως εναι  Παναγία πού γιά χάριν της νόμασαν τό ρος γιον, ο γιοι Πατέρες μας, πούγιάστηκαν καί γίασαν τά χώματα τοῦτα μέ τήν σκησή τους καί τό αμα τους, καί σήμερα, ο μοναχοί, πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν στάση τν οκουμενιστνλέγχουν εκαίρως καίρως, καί γωνίζονται νά κρατήσουν ψηλά τήν σημαία τς ρθοδοξίας, χωρίς νά δημιουργούν σχίσματα, καί νά ποκόβονται πό τήν κκλησία. Ατοί ὅμως δέν φαίνονται, διότι δέν τούς δείχνουν, λλά δείχνουν ατά πού θέλουν.
Σς καταθέτω λοιπόν τι μεγάλο μέρος το γίου ρους ποτελείταιπό ατούς τούς πατέρες, πού θά διναν καί τήν ζωή τους γιά τήν φίληρθοδοξία, καί, ν καί νάξιως νά συγκαταλέγομαι μεταξύ ατν, συντάσσομαι μαζί τους. Καί ατό χι χάριν πιδείξεως, λλά διότι σιωπή κατά τόν Μέγα Γρηγόριον τόν Παλαμ εναι τό τρίτο εδοςθεας.
μως καί ο λοιποί ντιοικουμενιστές πατέρες τς λλαδικςκκλησίας ς κόψουν τό μνημόσυνο τν μή ρθοτομοντων τόν λόγο τς ληθείας, νά σταματήσουν τά συλλείτουργά τους μέ τούς οκουμενιστές, καί μετά νά μιλοῦν καί γιά τό γιον ρος.
Σέ ατά τά χρόνια τά ποκαλυπτικά, δέν περιμένουμε καμμία σύνοδονά καθαιρέσει τόν Βαρθολομαῖο καί τό συνάφι του, γιά ατό καί καθένας μας πρέπει νά πάρει τήν εθύνη τς μολογίας του, καί νάσυνταχθεί ετε μέ τόν Χριστό, ετε μέ τόν ντίχριστο χωρίς διπλωματίες,να ν μονοί μολογ Πατέρα, Υἱὸν κα γιον Πνεμα, Τριάδαμοούσιον κα χώριστον.

Μετά τιμ
ς
Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

Στὴ συνέχεια ἀναρτοῦμε ἄλλη Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν ποὺ δημοσιεύτηκε στὰ ἱστολόγια τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα.

Κραυγή ἀγωνίας Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Εμεθα μι μάδα π γιορετες Πατέρες, πο κατοικομε κτς ερν Μονν σ ξαρτήματα, πως συχαστήρια, Κελλιά, Καλύβια καρημητήρια. Τν πιστολ ατ τν δημοσιεύουμε, ς διαμαρτυρία γισα συμβαίνουν
στν Πατρίδα μας κα στ γιον ρος, τ «Περιβόλι τς Θεοτόκου». Ξεκαθαρίζουμε τς θέσεις μας τι δν συμφωνομε μ σα γίνονται τν τελευταο καιρ κα κυρίως οκουμενιστικ κα νεοεποχίτικα. Τθέματα, μ τ ποα δν συμφωνομε εναι τ κάτωθι:
• Οκουμενιστικς ποδοχς Πατριάρχου χωρς καμι διαμαρτυρία τνερν Μονν, τν ερν Σκητν κα λλων Σεμνείων. ποδοχΟκουμενιστν σημαίνει κα ποδοχ τν αρετικν φρονημάτων τους. Κα τ χειρότερον, χι μόνον ποδοχ λλ κα συλλείτουργα μετατν τν γνωσμένων Οκουμενιστν γίνονται.
• Πλήρης διαφορία τν ερν Μονν γι τ θέματα Πίστεως κα ερς Παραδόσεως.
• Κοσμικοποίησις, τουριστικοποίησις π τ κακ στ χειρότερο, μαγαζιά, καφενεδάκια μ παραδοσιακ λλ κα νεοεποχίτικα σκευάσματα κα ποτ μ καλαμάκι. Μόνο σουβλάκια δν ψήνουν (κόμη) στς Καρυές.
• Πολλο προσκυνητς ξαπατνται γοράζοντας ργόχειρα π τμαγαζάκια, νομίζοντας τι εναι γιορείτικα κα δν εναι. Τπερισσότερα εναι π ξω, π Κίνα, Ρουμανία, λβανία, κόμη καπ μουσουλμάνους ς κούσθη. (Μαγαζάκι στς Καρυς πωλοσε εκόνες τς  γίας Οκογένειας, ωσφ μνηστρος, Παρθένου Μαρίας κα το Παιδς Χριστο, προτεσταντικο τύπου).
• ποδοχ κοσμικν ρχόντων, Πρωθυπουργν, βουλευτν, πολιτικν, γνωσμένων γι τος ντίχριστους κα νθελληνικος νόμους, πο ψηφίζουν.
• παγγέλλουν ο τοιοτοι τ Σύμβολο τς Πίστεως κα τν Κυριακπροσευχή, μασόνοι ντες, στν . Να το Πρωτάτου στς Καρυές.
• Τος ποδέχονται τ μοναστήρια μ τιμς κα δόξες, ατος ποπίνουν τ αμα το λαο μ τς φορολογίες κα τς περικοπές.
• Πλήρη συμπόρευσις μ λες τς ξουσίες διακρίτως.
• Συμπεριφορ διαφορίας γι κάθε ξία, θος, παράδοσι, Πατρίδα, Παιδεία κα τ λοιπά, πο δηλώνει  μασονικ συνείδησι  αχμαλωσία στν Νέα ποχή.
• Κονδήλια - χρμα ργα στ γιον ρος, τν στιγμ πο  λας ξω ατοκτονε γι να πιάτο φαΐ. Κα λλοι ψάχνουν ν φνε κάτι π τσκουπίδια.
•  παναίρεσις το Οκουμενισμο κα  προδοτικ δουλοπρεπς καμφιρέπουσα στάσι τν ερν Μονν.
•  διαφορία το γίου ρους γι τν πόνο, τς γωνίες κα τνξαθλίωσι το λαο. (Μόνον λάχιστοι νδιαφέρθησαν).
• Γι τ γκρέμισμα τς Παιδείας.
• Γι τν κατάκτησι τς Πατρίδος π τος μουσουλμάνους ψευδομετανάστες.
• Κατάργησι το βάτου ν προδιατεταγμέν· μς παραπλανον καοτε κν νδιαφέρονται γι τν τήρησι το πατροπαραδότου θεσμο.
• Διαφωνομε μ τν πρξι κάποιων . Μονν, πο βαλαν χαρτι στς πόρτες Κελλιν ξ λλοδαπς Μοναχν, γι ν γκαταλείψουν τος τόπους τς σκήσεώς τους κα τ γιον ρος. (Κάποιοι Μοναχο πρθόδοξες χρες ρχονται κατ καιρος π ελάβεια στ γιονρος, γι ν μονάσουν. Ο πλστοι προκόβουν στν μοναχικ ζω κακαρποφορον πνευματικά. Μεταξ ατν ρχονται κάπου κάπου κακάποιοι πρόκοπτοι, μέθυσοι, θεληματάρηδες, νυπάκουοι κακατάστατοι. Κάποιοι π ατος κοψαν κέδρα στν θωνα κακατασκεύασαν κελλιά. Κα λλες παρόμοιες ταξίες καμαν). Πρέπει νντοπίζωνται ο νοχοι κα ατο μόνο ν κδιώκωνται. χι, λοι γενικο λλοδαπο Μοναχοί, ο πλστοι τν ποίων εναι κτήμονες,σκητικο κα νάρετοι πολλς φορς καλύτεροι κα π μς. Τος θέλει  Παναγία.
• Ν ξέλθη τ ταχύτερον δυνατν  ρθόδοξος κκλησία κα τΟκουμενικ Πατριαρχεο π τν οκουμενιστικ ργανισμό, πολέγεται «Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν», διότι  παγίδευσι τςρθοδόξου κκλησίας σ ατν κα  μμονή της σ ατόν, θ φέρηλέθρια ποτελέσματα. Διότι στόχος ατο το ργανισμο εναι ποταγ λων τν θρησκειν κα πιστν κα «κκλησιν» στν Πανθρησκεία. Διότι πως γραψε κα  σιος ουστνος Πόποβιτς, «μτ ν βρίσκεται  ρθόδοξος κκλησία σ ατ τ Συμβούλιο, μόνο καμόνο ατ ποτελε νήκουστον προδοσίαν».
• νησυχία πολλν γιορειτν τι  λψις π τν Ερώπη τν χρημάτων γι ναπαλαίωσι τν . Μονν το γίου ρους, δίνει τν εκαιρία στος Ερω-σιωνιστς κα τ δικαίωμα δι τν πιβολ τν οκουμενιστικν τους στόχων κα σχεδίων κα στν ερ τοτο Τόπο.
• Δν εμεθα σύμφωνοι μ τν δικέφαλον δελφότητα τς ερς Μονςσφιγμένου. Ο «θαγενες» εναι ο νόμιμοι. Ν προσέξουν μως κα οΖηλωτς Πατέρες κάποιες κρότητες πικίνδυνες. (ναβαπτισμος Νεοημερολογιτν κα προσφυγ γι δικαίωση σ Διεθν ΟκουμενιστικΔικαστήρια).
• γράψαμε τ νωτέρω, χι γι ν πικρίνωμε κανένα, λλ γι νξυπνήσωμε διανοίας ληθαργούσας, πρ το κινδύνου λλοτριώσεως κα λλοιώσεως τν πατροπαραδότων θεσμν το ερο Τόπου κα τςερς μν Παραδόσεως.
γιορετες Πατέρες
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2025, 6 Ιουνίου 2014