Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Απορίες μαθητών στον Γέροντα π.Αθανάσιο Μυτιληναίο ( Σημειώσεις από μαγνητοφωνημένες ομιλίες και απορίες του Γέροντος)
ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.Τι σημαίνει πως το κάνουμε κλπ.

1.Με τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού και  σημαίνει: «Πατήρ ,Υιός και΄Αγιος Πνεύμα»,πίστη στην Τριαδικότητα του Θεού
2.Πιστεύω στην ενανθρώπηση του Θεού Λόγου,στο μυστήριο της Θείας  Οικονομίας,όπου εσταυρώθη στον Τίμιο Σταυρό.
3.Σύμβολα:Στο κεφάλι,στην κοιλιά,στους ώμους (δεξιό και αριστερό),είναι σύμβολα που αναλύθηκαν άλλη φορά.Πολύ παραστατικά αναφέρεται ο΄Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε αυτά.
Μπορούμε να σταυρώνουμε πρόσωπα και πράγματα, δηλ.να επιθέτουμε το σημείο του σταυρού  για ασφάλεια (και σε πρόσωπα και σε πράγματα),διότι  το σημείον του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ είναι αλεξιτήριο (=απομακρύνει) του  διαβόλου.Ο Σταυρός σημαίνει ό,τι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό,που εσταυρώθη   για  την δική μας σωτηρία (Μυστήριον Θείας Οικονομίας).
Νάναι ευλογημένο…μπορούμε να το λέμε και πότε:
Σημαίνει,εντάξει,θα γίνει.Δείχνει υπακοή και ταπείνωση,Χρησιμοποιείται  στους Μοναχούς και μοναστήρια,αλλά και στους λαϊκούς.Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε,από ταπείνωση και όχι  για χλευασμό.
Ο διάβολος μας πειράζει από μόνος του;
Ο  διάβολος,ο σατανάς, ενοχλεί από μόνος του,δηλ.δεν μας ζητάει την άδεια,την συγκατάθεση του ανθρώπου.Γι` αυτό λέγεται και πειραστής,διάβολος,από το  πειράζω και διαβάλλω.Πειράζει και διαβάλλει χωρίς να μας ρωτήσει δηλαδή.Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία,όταν δεν τον επιδιώκουμε και δεν έρχεται από εμάς.
Ο ίδιος ο Κύριός μας επειράσθη στην έρημο τρεις φορές,από τον ίδιο τον Διάβολο και δεν θα πειράξει εμάς τους ανθρώπους;Ο Χριστός απώθησε τους πειρασμούς.Αυτό οφείλουμε να πράξουμε κι εμείς.Να μην δίνουμε δικαιώματα στον διάβολο.΄Όταν ανοίγουμε τις πόρτες της ψυχής μας στην αμαρτία,τότε εισέρχεται ο διάβολος και κάνει κατάληψη της ψυχής και του Σώματος (πρώτα της ψυχής και μετά του σώματος).
Άλλο τρέλλα (ασθένεια που ανήκει στην σφαίρα της ιατρικής) και άλλο δαιμονισμός.Γι` αυτό να προσέχουμε να μην εισάγεται η αμαρτία στην ψυχή σας,διότι  εισέρχεται και ο διάβολος.Να προσέχουμε,μακράν της αμαρτίας.

Ταπείνωση είναι όταν οι άγιοι λένε «είμαι ο αμαρτωλότερος όλων»,ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι;Αυτό δεν είναι μια ψαυδαίσθηση,ότι δηλ.είναι αμαρτωλοί ;
Εδώ παιδιά το θέμα είναι μεγάλο,θα απαντήσω όσο συντομότερα  γίνεται.Θα έχετε ακούσει για το υποσυνείδητο.Είναι όπως ένα δωμάτιο σκοτεινό,χωρίς φως.Υπάρχει και το ανώγειο δωμάτιο με καθαρότητα και πολύ φως,δηλ.το συνειδητό,αυτό που επιλέγω να κάνω.
Πολλά τα απορρίπτουμε και ανοίγουμε την καταπακτή και τα ρίχνουμε στο σκοτεινό δωμάτιο,δεν τα θέλουμε,δεν τα αντέχουμε.
Ο Απ.Παύυλος ομιλεί για  «αγαθή» (=φωτεινή) συνείδηση.Για το «υποσυνείδητο» η Αφγία Γραφή ομιλεί   για «….από τα κρύφια της ψυχής μας καθάρισέ με Κύριε»,αλλού το λέει «..έγκατα της ψυχής μου».
Τι έχει το υποσυνείδητο;Έχει την απώθηση,το σπρώξιμο των προσωπικών μας ολισθημάτων και αμαρτημάτων,εκείνων που ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει.
Η συνείδηση είναι  φυτευμένη από τον Θεό στον άνθρωπο και μας ελέγχει για εκείνα που δεν πρέπει να κάνουμε,άσχετα αν κάποτε αυτή η συνείδηση  πορρώνεται και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τίποτε.
Ο μεταπτωτικός άνθρωπος  έχει   διάφορα μέσα του,την σαβούρα.Αυτά τα απωθημένα (η σαβούρα δηλαδή) κατά καιρούς  «βγάζουν το κεφαλάκι τους.Βγαίνουν όχι μόνο τα προσωπικά αμαρτήματα και ολισθήματα,αλλά είναι ΌΛΑ τα αμαρτήματα από αιώνων και των ανθρώπων από Αδάμ και Εύας,σε ΌΛΟΥΣ τους ανθρώπους.
Ο Αδάμ είπε στον θεό: «Η γυναίκα  που μου έδωσες,με παρέσυρε στην παρακοή».Δηλαδή έρριξε την ευθύνη σε άλλο πρόσωπο,στην γυναίκα,ενώ στην πραγματικότητα  «ενοχοποίησε» τον ίδιο τον Θεό,διότι ήταν σαν να έλεγε « η γυναίκα που εσύ μου έδωσες» έκανε το κακό σε μένα,αυτή με εξαπάτησε.Δεν ανέλαβε μόνος του την ευθύνη.
Τότε δημιουργήθηκε το υποσυνείδητο.Αρνήθηκε  την ενοχή του και  δημιούργησε το υποσυνείδητό του.
Άρα, ο΄Αγιος , ο πολύς΄Αγιος,που εξετάζει το υποσυνείδητό του δέχεται ότι είναι πανάθλιος( ως έχων το προπατορικό αμάρτημα,την ροπή προς το κακό κλπ),δέχεται ότι μέσα του (υποσυνείδητο),  υπάρχει αυτή η σαβούρα και αναλαμβάνει να την ιδεί και να την καθαρίσει. Ο Θεός ,λέγεται, δεν άφησε τον Αδάμ  να ιδεί την σαβούρα που έχει μέσα του (το υποσυνείδητο).
Όμως,υπάρχουν άνθρωποι,οι΄Αγιοι που αναλαμβάνουν να ιδούν την σαβούρα τους.Όλων των λογιών οι διαστροφές υπάρχουν στο υποσυνείδητό μου.Όταν δεν τις πραγματοποιήσω σώζομαι.Όταν  τις πραγματοποιήσω δεν σώζομαι, κολάζομαι.
Μπορεί στο συνειδητό μας π.χ. να ΜΗΝ υπάρχει ανηθικότης (πράξεις ανηθικόιτητος δηλαδή), αλλά μπορεί  να έχουν απωθηθεί ανηθικότητες και να ευρίσκονται στο υποσυνείδητό μας. Αυτό φαίνεται στα όνειρα,που συμβαίνει να  βλέπουμε διάφορα πράγματα που  ουδέποτε μας συνέβησαν, ούτε το είχαμε  σκεφθεί καθόλου.
Εκδηλώθηκαν σε όνειρό μας.Η εκδήλωση αυτή δεν είναι  πράξη,δεν είναι επομένως αμαρτωλή.
Για το υποσυνείδητό μας δεν ευθυνόμαστε πάντοτε.Ευθυνόμαστε μόνο για τα απωθηθέντα δικά μας αμαρτήματα.
Ένα παράδειγμα θα πω:Έχουμε μια αποθήκη και εκεί σε μπουκαλάκια διατηρούμε διάφορους σπόρους.Παραμένουν εκεί χρόνια πολλά.Αν δεν  υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες (υγρασίας,θερμότητας,φωτός κλπ) δεν φυτρώνουν,παραμένουν όπως είναι.Εάν είναι εκεί κλειδωμένα έχω καθαρά την συνείδησή μου.
Ο Θεός δεν απαιτεί να καθαρίσω το υποσυνείδητό μου.Είπα,όμως,οι΄Αγιοι αναλαμβάνουν να καθαρίσουν το υποσυνείδητό τους.Ο Θεός ΔΕΝ το ζητάει.Εκείνοι το θέλουν.Καλώς.Οι άλλοι που δεν αναλαμβάνουν να καθαρίσουν το υποσυνείδητο δεν θα σωθούν;
Η εκδήλωση δεν είναι αμαρτία,διότι δεν είναι πράξη.Είναι εκδήλωση της νόσου,λέει ο ΄Αγιος Κασιανός ο Ρωμαίος.Δεν αμαρτάνουμε,αρκεί να μην  δώσουμε την αφορμή και την ευκαιρία να συμβεί στην συνείδησή μας (συνειδητά, με την έγκρισή μας, την αποδοχή μας δηλαδή).

Πως  να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που μας λένε….είσαι και του κατηχητικού,κρίμα…κλπ
Πολύ ωραία η ερώτηση.Κατ` αρχάς πρέπει να έχουμε μία συνέπεια στην ζωή μας.Συνέπεια λόγων και πράξεων.Συνέπεια στην πίστη μας,μία συμφωνία με την πίστη μας.Να συμφωνούν  τα λόγια μας με τα έργα μας και την πίστη μας.
Στην περίπτωση αυτή τους λέμε: Δεν κατάλαβα,εσύ δεν είσαι βαπτισμένος;Ό,τι υποχρεώσεις έχω εγώ δεν έχεις κι εσύ;Εάν πω δεν είσαι χριστιανός (επειδή είσαι ασυνεπής γιατί διαμαρτύρεσαι;).Επομένως,…ρίχνουμε το «μπαλάκι» σε εκείνον. «Γιατί εσύ δεν είσαι Χριστιανός;Εσύ απαλάσσεσαι ;»

Λένε…εσείς με τους  μεγάλους σταυρούς……κλπ. Α,εσείς με τους μικρούς σταυρούς είσθε ανεύθυνοι;