Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει. -Ύμνοι εις την κοίμηση, Θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου- βίντεο.