Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Οἱ Ἅγιοι 26 Ὁσιομάρτυρες Ζωγραφίτες

Γράφει ο   Ασκληπιάδης
Τὰ ὀνόματά τους εἶναι:

Θωμὰς ἡγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαῖος (ἢ Μιχαίας),Σίμων, Ἰλαρίων, Ἰάκωβος, ἕτερος Ἰάκωβος, Ἰώβ, Κυπριανός, Σάββας,Μαρτινιανός, Κοσμᾶς, Σέργιος, Μηνᾶς, Ἰωάσαφ, Ἰωαννίκιος, Παῦλος,Ἀντώνιος, Εὐθύμιος, Δομέτιος, Παρθένιος
καὶ τέσσερα ἀκόμα ἄτομα ποὺ τὰ ὀνόματά τους εἶναι ἄγνωστα.

Αυτοί ήσαν οι Ζωγραφίτες μοναχοί που από τον πύργο του μοναστηριού ήλεγχαν τους λατινόφρονας παπικούς Μιχαήλ Παλαιολόγο και πατριάρχη(!!!) Βέκκο και τους έκαψαν ζωντανούς…
Δεν τους σκότωσαν, δεν τους έσφαξαν , αλλά τους έψησαν ζωντανούς..
Μαρτυρικός θάνατος…

Τα ακούς συνάδελφε του Βέκκου; 
Θα τιμήσεις τους σημερινούς μάρτυρες; 
Ή και αυτοί ήσαν υποκινούμενοι υπό του «αρχεκάκου όφεως» όπως και οι Πατέρες που θεωρούσαν αιρετικούς τους παπικούς; 

Μήπως είχαν «εγωισμό και μοναχικό πείσμα»;!!! Να εμμένουν στήν ορθοδοξία και να μη σταματήσουν την κριτική… να βγούν από τον πύργο της μονής να τους υποδεχθούν, όπως κανεις εσύ, να πέσουν στην αγκαλιά τους ,να υψώσουν ενωμένα τα χέρια, όπως κάνεις εσύ με τον Πάπα!!!...

Αλήθεια και η Σύνοδος που τους αγιοποίησε και αυτή κινήθηκε υπό του «αρχεκάκου όφεως»; Και μόνο εσύ κινείσαι στον δρόμο του Χριστού; 

Η μνήμη τους θάναι αιώνια…
Τα καρβουνιασμένα κορμιά τους θα θυμίζουν στους Ορθοδόξους την μαύρη ψυχή των αιρετικών-Λατινοφρόνων αλλά και των σημερινων κολητών τους…

Ασκληπιάδης