Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΔΕΙΛΙΑ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;
Στὴν τελευταία «Θεοδρομία» (τ. 2, 2014, σελ. 195-198) δημοσιεύεται ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, μὲ τὴν ὁποίαν ζητοῦν τὴν «Διακοπὴ Ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης» κ. Μπουτάρη, διότι «προσπαθεῖ καί πάλι νά παγιώσει τόν αἰσχρό θεσμό τῆς ἐτησίου δημοσίας θριαμβεύσεως τῆς σοδομιτικῆς ἁμαρτίας στίς «παρελάσεις ὁμοφυλοφιλικῆς» λεγομένης “ὑπερηφανείας”».
Δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ ἐπικροτήσει τὸ αἴτημα αὐτὸ τῶν Ἁγιορειτῶν. Ἀλλὰ ὅποιος τὸ διαβάσει, ἀντιλαμβάνεται ὅτι σὲ αὐτὸ ὑπάρχει μιὰ μεγάλη ἀντινομία. Οἱ δραστηριότητες τοῦ Μπουτάρη, ποὺ εἶναι Δήμαρχος τέσσαρα χρόνια, σκανδάλισε καὶ πείραξε τοὺς Ἁγιορεῖτες. Ὁ ἄλλος, χειρότερος «Μπουτάρης» τοῦ Φαναρίου, δὲν τοὺς πείραξε;
Δὲν πῆραν εἴδηση ὅτι ἐπὶ δεκαετίες (κι ὄχι γιὰ τέσσερα χρόνια) τὸ Φανάρι, εἴτε μὲ τὸν Ἀθηναγόρα, εἴτε μὲ τὸν Δημήτριο, εἴτε μὲ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο (ποὺ ἔχει ὑπερβεῖ ὅλους σὲ ἀσέβεια, ἀσφαλῶς καὶ τὸν ὅποιο Μπουτάρη), ἀσχημονοῦν στὸ Σῶμα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας; Δὲν κατάλαβαν ὅτι διέστρεψε τὸ «Σύμβολο» τῆς Πίστεως (καταλύοντας τὰ 9ο καὶ 10ο ἄρθρα του) καὶ κατέλυσαν τὴν μοναδικότητα τῆς «Μίας» Ἐκκλησίας; Δὲν γνωρίζουν ὅτι οἱ μόλις πρὸ πεντηκονταετίας Ἁγιορεῖτες (γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς ἐπὶ Βέκκου) διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα γιὰ μικροτέρας ἐκτάσεως παρανομίες;
Καὶ ἀφοῦ τὰ γνωρίζουν ὅλα αὐτά, ἐξήντλησαν ὅλη τὴν αὐστηρότητά τους στὸν Μπουτάρη, ποὺ στὸ κάτω κάτω εἶναι πολιτικὸς καὶ δεδηλωμένος ἄθεος; Θίχτηκαν ἐπειδή ὁ Μπουτάρης θέλει νὰ παγιώσει τὸν αἰσχρὸ θεσμὸ τῆς παρελάσεως τῶν σοδομιτῶν στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ δὲν ἐξανίστανται κι ἀγανακτοῦν ποὺ ὁ Πατριάρχης ἔχει καταλύσει ὅλους τοὺς ἱεροὺς Θεσμούς, Κανόνες καὶ Παραδόσεις τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας;
Γιατί δὲν διακόπτουν τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο; Καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ ζητήσουν τὴν ἔγκριση τῆς Ἱ. Κοινότητος, ἀφοῦ γνωρίζουν ὅτι σὲ θέματα Πίστεως δὲν χρειάζονται ἐγκρίσεις ἀπὸ ὅσους συμπoρεύονται καὶ ὑποδέχονται τοὺς αἱρετικούς; Μήπως, ἐπειδὴ θὰ τοὺς κοστίσει ἡ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας τους μὲ τὸν Πατριάρχη, ἀρκέστηκαν σὲ κάτι πιό ἀνώδυνο, ἀκίνδυνο καὶ σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα τους;
Πῶς νὰ χαρακτηρίσουμε τὴν στάση τους; ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΔΕΙΛΙΑ ἢ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;
Παραθέτουμε τὴν ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
γιορετες Πατέρες
Διακοπ επικοινωνίας

μ τν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Πρός τήν εράν Κοινότητα
το γίου ρους θω
νταθα
Καρυαί, 5 ουνίου 2014


σιολoγιώτατοι καί σεβαστοί Πατέρες,
Κατά τήν πρό λίγων μερν λλαγή τς ερς πιστασίας καί γκατάστασι το σιολογιωτάτου Μοναχο Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου ς Πρωτεπιστάτου, στόν ποον εχόμεθα ελικρινς καί ταπεινς τά βέλτιστα, σημειώθηκε να πολύ δυσάρεστο γεγονός, σκιά το ποίου δέν βάρυνε μόνον  τήν τελετή, λλά θίγει καιρίως καί τήν πνευματική αγλη το γίου ρους, το ερο Περιβόλου τς Θεοτόκου, καθώς μάλιστα δέν διέλαθε καί τς προσοχς τν εσεβν πιστν καί προσκυνητν το Περιβόλου τς Παναγίας μας, πού πάντοτε τενίζουν μέ πνευματική προσμονή πρός τό παράδειγμα καί τίς μπνευσμένες κατευθύνσεις το γιορειτικο Μοναχισμο καί τν θεσμν του.
παρουσία το Δημάρχου τς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, ς Προέδρου τς γιορειτικς στίας, στήν τελετή ναλήψεως τν καθηκόντων το νέου Πρωτεπιστάτου, κρίνεται παντελς παράδεκτη καί νεπίτρεπτη. Τόν διο καιρό πού Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσπαθε καί πάλι νά παγιώσει τόν ασχρό θεσμό τς τησίου δημοσίας θριαμβεύσεως τς σοδομιτικς μαρτίας στίς «παρελάσεις μοφυλοφιλικς» λεγομένης «περηφανείας», ες πεσμα καί πένθος τς τοπικς κκλησίας Θεσσαλονίκης, καί μέ σκανδαλισμό τς νεολαίας καί το πληθυσμο τς γιοτόκου πόλεως, λθε λοιπόν καί ες τό γιώνυμον  ρος, στε νά ποπλύνει προσωρινς τίς δίκαιες πικρίσεις ναντίον του καί μετά νά περιφέρει νοητς κατά πρόσωπον τν ντιδρώντων Θεσσαλονικέων Χριστιανν τήν «ν φαιδρας τας λαμπάσι» καί μέ χαμόγελα γιορειτική ποδοχή του.
Λυπούμεθα, διότι Δήμαρχος τν Θεσσαλονικέων, δέν χει πίγνωσι το ρόλου του στήν «γιορειτική στία» καί τν λόγων κείνων ο ποοι συνετέλεσαν στό νά εναι κάστοτε Δήμαρχος, καί Πρόεδρός της θεσμικς. Ποιούς πνευματικούς δεσμούς το θωνος μέ τήν Συμβασιλίδα Θεσσαλονίκη μπορε κ. Μπουτάρης νά κπροσωπήσει, κρινόμενος καί μόνον πό τό φς (μλλον τό σκότος) τν βακχικν μοφυλοφιλικν πομπν πού μφανέστατα νθαρρύνει καί χρηματοδοτε ;  Πς θητεία του πιβεβαιώνει τήν κτίμησί του πρός τούς «Θησαυρούς το γίου ρους», χάρη στούς ποίους δημιουργήθηκε «γιορειτική στία» πρό 14 τν; Ποιοί εναι ατοί ο «Θησαυροί το γίου ρους»; Τί εδους εναι «πνευματική καί πολιτιστική παρακαταθήκη καί σύγχρονη ποστολή το γίου ρους», τήν ποίαν ναφέρει τρίτη ρχή το Καταστατικο τς «στίας»; Εναι διαμαρτύρητη κ μέρους το  γίου ρους ποπτεία το κμαυλισμο το Γένους μας πό πλευρς το Δημάρχου;
Δυστυχς, τό νά λθει κ. Δήμαρχος σέ ασθησι το «πτώματός» του, μολονότι μετρίως λεγχθείς πό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. νθιμο, εναι πίθανο, δίως μετά τήν πρόσφατη πανεκλογή του. ν μως δέν μπορε κενος νά ρθε στό ψος τν παιτήσεων το ρόλου του, διατί νά κατάγεται ερά Κοινότης, καί στό πρόσωπο ατς καί σύμπαν τό γιώνυμον ρος, στό πίπεδο τς σιωπηλς μέν, λλά θεσμικς καί νόχου, ποδοχς τς σοδομιτικς, κιναιδικς («κινούσης τήν αδώ») διαστροφς καί μαρτίας; Εναι βέβαιον τι ερά Κοινότης γνώριζε τήν πρόθεσι το κ. Δημάρχου νά παραστε, λλά καί στήν ντίθετη περίπτωσι, τίποτε δέν μποδίζει ποτέ τόν λόγο τς ληθείας καί γάπης πό τό καθκον το λέγχου: «ο γρ δωκεν μν Θες Πνεμα δειλίας, λλά δυνάμεως καί γάπης κα σωφρονισμο»· μήπως Κύριος δέν μς τό δωκε, λόγ προθυμίας ;
Παρακαλομε εσεβάστως καί υικς τήν ερά Κοινότητα, στω καί κατόπιν τς τελετς, νά διακόψει κάθε πικοινωνία μέ τόν κ. Δήμαρχο, ες νδειξι διαμαρτυρίας, μέχρι νά καταργηθε τό «ασχος δέσθαι» τν διονυσιακν πανηγύρεων· καί νά ναμνησθομε τς παρακαταθήκης το ειμνήστου γίου Πατριάρχου ΚΠόλεως Νήφωνος Β΄ το Διονυσιάτου, ποος κατεκρίθη καί κδιώχθηκε πό τόν γεμόνα τς Βλαχίας Ράδουλο, γιά τήν πίσημη (καί μέ φορισμό) ντίδρασί του σέ θεμιτογαμία τς οκογενείας το γεμόνος, γεγονός πού τόν δήγησε καί στό Περιβόλι τς Παναγίας μας. τερος γιορείτης «ορανώσας τό ρος» Πατήρ, καί κλέος το θωνος, γιος Νικόδημος, σαφς ναπτύσσει στήν «Χρηστοήθειά» του τό καθκον νά λέγχουμε μέ γάπη καί ποφασιστικότητα τούς μαρτάνοντας, πως λλωστε δεχόμεθα καί ο διοι τούς λέγχους τν λλων. Εναι κρμα νά στερήσουμε σέ συνέπεια μεταξύ βίου καί μολογίας ναντι τν παδν τς πολιτικς, τν ψευδο-δεολογημάτων καί θρησκειν· εναι φοβερόν, μέ αώνιες προεκτάσεις, τό νά γίνουμε συμμέτοχοι διά τς σιωπς στν ναίσχυντη διείσδυση τς μαρτητικς διαστροφς στό Γένος μας:  «εδόσιν ον καλν ποιεν κα μ ποιοσιν, μαρτία ατος στιν».
Μετά πλείστης τιμς, ν Χριστ φιλαδελφίας καί ταπεινν προσρήσεων καί εχν,
(κολουθον νδεικτικές πογραφές)

1.    Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, . Κελλίον γίου Χριστοδούλου, Καρυαί
2.    Γέρων
λαρίων Μοναχός, Ξεροκάλυβο πλησίον ρσαν .Μ. Κωνσταμονίτου
3.    Γέρων Σάββας Μοναχός,
. Μ. Μεγίστης Λαύρας
4.    Χρυσόστομος
ερομόναχος, . Κελλίον γίου Σπυρίδωνος
5.    Γέρων
ρσένιος ερομόναχος, . Κελλίον Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Παναγούδα)
6.    
σαΐας Μοναχός,        (ατόθι)
7.    Γέρων Ε
φρόσυνος Μοναχός, . Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
8.    Χρύσανθος Μοναχός,          (α
τόθι)
9.    Μεθόδιος
ερομόναχος,     (ατόθι)
10.    
σαάκ Μοναχός,         (ατόθι)
11.    
σαάκ Μοναχός, . Κελλίον Γενέσεως τς Θεοτόκου, Καψάλα
12.    Χαρίτων
ερομόναχος, . Κελλίον ναλήψεως το Κυρίου
13.    Γέρων Θωμ
ς ερομόναχος, .Κ. ποστόλου Θωμ (Θωμάδες)
14.    Φίλιππος
ερομόναχος,        (ατόθι)
15.    Θεολόγος Μοναχός,        (α
τόθι)
16.    Παχώμιος
ερομόναχος, Καψάλα
17.    Γέρων Μελέτιος Μοναχός,
. Καλύβη Γενεθλίου τς Θεοτόκου
18.    
γνάτιος ερομόναχος,        (ατόθι)
19.    Συνοδία «Βολιωτ
ν», . Κελλίον γίων Πάντων, . Σκήτη γίας ννης
20.    Γέρων Συμεών
ερομόναχος, . Κελλίον Ποφήτου λιού, Αγυπτάδικα
21.    Δαμασκηνός Μοναχός,
. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, . Μ. Καρακάλλου
22.    Δοσίθεος Μοναχός, Κάθισμα
. Μ. Κουτλουμουσίου
23.    Βλάσιος Μοναχός, περιοχή Βίγλας
24.    Γέρων
νούφριος Μοναχός, . Κελλίον Γενεσίου τς Θεοτόκου
25.    Γέρων
ντώνιος, . Κελλίον Κοιμήσεως τς Θεοτόκου
26.    Συμεών Μοναχός,
. Κελλίον Παναγίας το Καζάν, Καψάλα
27.    Σπυρίδων Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νικολάου, . Μ. Κουτλουμουσίου
28.    Νικόδημος Μοναχός,
. Κελλίον γ. ωάννου το Θεολόγου, Καρυαί
29.    Θεόφιλος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νικολάου, .Μ. Κωνσταμονίτου
30.    Χερουβείμ Μοναχός,
. Κελλίον γ. ρχαγγέλων κα γίου ωάννου Κουκουζέλη, .Μ. Μ. Λαύρας
31.    Ε
στάθιος Μοναχός, . Κελλίον γίου Εσταθίου, . Μ. Μεγίστης Λαύρας
32.    Νικόδημος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νεκταρίου
33.    Παΐσιος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Χαραλάμπους, Καρυαί
34.    Παΐσιος Μοναχός,
. Κελλίον γίων ρχαγγέλων «Σαββαίων»
35.    
ντώνιος Μοναχός, . Κελλίον Κοιμήσεως Θεοτόκου
36.    Ζηνόβιος Μοναχός,
. Κελλίον γίων ναργύρων
37.    
ρσένιος Μοναχός, . Καλύβη σίου Γερασίμου, Σκήτη Κουτλουμουσίου