Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Συγχαρητήριος Επιστολή για Αποτείχιση π. Ευθυμίου Χαραλαμπίδη, από τον π. Σταύρο Βάϊο