Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Ο Άγιος Λογγίνος ήταν ο Κεντυρίωνας που του ανατέθει η Σταύρωση του Κυρίου και με όσα θαυμαστά είδε αναφώνησε πως «αληθώς Θεού Υιός ει».

 Ο Σταυρωτής Άγιος Λογγίνος και οι αργυρώνητοι
 Γράφει: ο Ασκληπιάδης 
Ο Άγιος Λογγίνος ήταν ο Κεντυρίωνας που του ανατέθει  η

Σταύρωση του Κυρίου και με όσα θαυμαστά είδε αναφώνησε πως «αληθώς Θεού Υιός ει». Είδαν όμως πως ήταν και επικεφαλής του αποσπάσματος ,της κουστωδίας που φύλαγε τον τάφο όπως είχαν ζητήσει οι Εβραίοι.      Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και τα θαυμαστά που ακολούθησαν ,έντρομος με τους στρατιώτες πήγαν στην            Συναγωγή και ανήγγειλαν τα γενόμενα.. Και τότε οι Εβραίοι τους δωροδόκησαν  με σημαντικό ποσό για να πούν πως  ενώ τους πήρε ο ύπνος  ήρθαν κρυφά οι μαθητές και πήραν το σώμα του Χριστού!!!
   Ο Υμνωδός γράφει: «το συνέδριο της ματαιότητος πληρώσαν δώρων την δεξιάν αυτών,κρύπτειν ενόμιζον την ανάστασίν Σου».
   Ο Λογγίνος και οι δύο στρατιώτες  που τιμώνται μαζί του, αρνήθηκαν την δωροδοκία…
    Λύσσαξαν οι Εβραίοι και κίνησαν γή και ουρανό για να τους αφανίσουν.     Τελικά μετά από χρόνια τους εντόπισαν  και ο Αγιος Λογγίνος και οι δύο συν αυτώ στρατιώτες μαρτύρησαν…
   Ο Λογγίνος αντιστάθηκε κόλλησε στον Χριστό και κανείς δεν μπόρεσε να τον αποσπάσει από κει…