Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΠΟΡΦΥΡΙΟ