Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: "ΑΓΩΝΑΣ" ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  αρ.φυλ. 208 http://www.agonas.org/
«Τότε τας οικονομίας ο ορθός λόγος μεταχειρίζεται, τότε το δόγμα της ευσεβείας ουδέν παραβλάπτεται»
(Ευλόγιος, Πατρ/ρχης, Αλεξ/δρείας)
Ο όρος Οικονομία παράγεται από το ρήμα Οικονομώ, που σημαίνει κυβερνώ τα του οίκου μου καλώς, τακτοποιώ. Με αυτήν ακριβώς την έννοια χρησιμοποιεί και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της, οσάκις θέλει να θεραπεύσει παραπτώματα των πιστών της, ή να δεχθεί αιρετικούς, σχισματικούς και αλλόθρησκους. Και το πράττει τούτο η Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και μάλιστα με αυστηρή προσοχή και μέτρο, ώστε να μην παραβιάζονται, ή και να παραχαράσσονται, ποσώς, το Ορθόδοξο Δόγμα και η Ιερή μας Παράδοση. Τα όρια δηλαδή εκείνα της σωτηρίας των εντός αυτής πιστών, αλλά προσέτι και των έξωθεν αυτής προσερχόμενων, αιρετικών, σχισματικών και αλλοθρήσκων. Και τονίζονται όλα αυτά με έμφαση γιατί, διαφορετικά αν δεν προσέξουμε, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος, να βρεθούμε και εμείς εκτός της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αντί να βάλλουμε τους πλανεμένους εντός αυτής, με το οικτρό προσέτι αποτέλεσμα, να παραβλάπτεται και ο σκοπός ύπαρξης πλέον της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Μετά την αποδοχή της Χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως από την παγκοσμιότητα της Βυζαντινής και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρχισαν οι αιρέσεις (= προσωπικές επιλογές έναντι της ουράνιας Χριστιανικής διδασκαλίας), αρχής γενομένης από τους Θεομάχους Εβραίους, και εν συνεχεία από επιλήσμονες της αποστολής τους Ταγούς της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτές τις θρησκευτικές αιρέσεις, η Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, τις αντιμετώπισε με πολλή σύνεση και προσοχή, για να προστατεύσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και τις αντιμετώπισε με την Εκκλησιαστική Οικονομία και ακρίβεια έναντι του Ορθοδόξου Δόγματος και της Ιερής μας Παραδόσεως.
Οικονομία και ακρίβεια λοιπόν χρησιμοποίησε η Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των Αιρέσεων και των Σχισμάτων που παρουσιάστηκαν, και όσοι κατενόησαν το σφάλμα τους και μετανόησαν έγιναν δεκτοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με Λιβέλλους (= υβριστικά κείμενα που αναθεματίζουν κάθε αίρεση. Καν. Ζ’ Β’ Οικ. Συν.), και όσοι παρέμειναν στις κακοδοξίες τους, έμειναν εκτός της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Σώζουσας Εκκλησίας του Θεάνθρωπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, «ήν περιεποιήσατο διά του αίματος του ιδίου» (Πράξ. 20, 28).
Δύο λοιπόν όπλα χρησιμοποίησε η Ορθόδοξη Εκκλησία για την αντιμετώπιση εκκλησιαστικών παραπτωμάτων των πιστών της των Αιρέσεων και των Σχισμάτων, και επί των έξωθεν ερχομένων. Την Οικονομία (= αγάπη και συγκατάβαση προς τον θεοειδή άνθρωπο), και την Ακρίβεια, ήτοι να μη γίνεται κάτι αυθαίρετα, αλλά κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Εκκλησιαστικού οργάνου, το οποίον βεβαίως υποχρεούται να εκτελέσει στο έπακρον την ήδη απόφαση, επ’ αυτών, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να μην υπάρξει ουδεμία μετακίνηση από τα Δογματικά όρια, ιδίως εκείνα της Γραφής και των εμπεριεχομένων Δογματικών όρων στις Οικουμενικές Συνόδους, «Εκείνο γαρ έκριναν οι παλαιοί δέχεσθαι βάπτισμα, το μηδέν της πίστεως παρεκβαίνον» (Καν. Α΄ Μεγ. Βασιλείου).
Εν προκειμένω: α΄.-) Το Βάπτισμα των Αιρετικών και Σχισματικών, (συμπεριλαμβανομένου και του βαπτίσματος της παναίρεσης του Δίκερου Γίγαντα Πάπα της Ρώμης), «ως Έλληνας (= ειδωλολάτρες) δεχόμεθα», Καν. Ζ΄ Β΄ Οικ. Συν.), δεν γίνονται αποδεκτά από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και επαναλαμβάνονται, διότι Ένας είναι ο Κύριος. Μια είναι η πίστης. Ένα είναι το Βάπτισμα. Μια είναι η Εκκλησία. Ένα είναι το Κήρυγμα.
β΄.-) Η αποδοχή βαπτισμάτων, που κάνουν ένιοι ανάξιοι της αποστολής τους Επίσκοποι, με το Χρίσμα των αιρετικών και σχισματικών, είναι εκτός Γραφής, Δόγματος και Παραδόσεως. «Μωροί και τυφλοί», το Χρίσμα είναι Βάπτισμα; (άπαγε της βλασφημίας!!). Το χρίσμα είναι μέρος του Βαπτίσματος. Επιβεβαίωση – επισφράγιση του Ορθοδόξως τελεσθέντος Βαπτίσματος που προηγήθηκε του Χρίσματος. Απόδειξη δηλαδή ότι ο βαπτισθείς έγινε μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. (Μάρκ. 16, 16).
γ΄.-) Οι Οικουμενικοί Θεοφόροι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, σχετικά με την αποδοχή του βαπτίσματος των αιρετικών και σχισματικών, είναι λίαν σαφείς και κατηγορηματικοί: «Επίσκοπον ή Πρεσβύτερον, αιρετικών δεξαμένους βάπτισμα … καθαιρείσθαι προστάττομεν», (Καν. 46ος Αγ. Απ/λων. πβλ. Καν. Ζ΄ Β΄ Οικ. Συνόδου).
Ώστε λοιπόν, Εκκλησιαστική Οικονομία είναι το δικαίωμα που κατέχει η Μία, Αγία, Καθολική, και Αποστολική Εκκλησία του Σωτήρα μας Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού, «όπως διαχειρίζεται την Θείαν Χάριν, και διευθετεί τα του οίκου αυτής (= ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), προς ψυχικήν ωφέλειαν του ανθρώπου» (ΘΗΕ. τομ. 9ος, σελ. 679. ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. 51-58), χωρίς, βεβαίως, να αποστεί ποσώς, από τη Γραφή, το Δόγμα, την Ιερή Παράδοση, και την Κανονική Τάξη και Πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διό και οι αυθαιρετούντες, Επίσκοποι και Πρεσβύτεροι, καθαιρούνται. ( ένθ’ αν.).
Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος – Εκκλ/κός Συνήγορος


Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος