Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

«Εχάσαμε τον Μεσσίαν»!

Τραγικὴ εἰρωνεία!


      Σήμερα στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούστηκε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα: «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν».


      Καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ στὸ Φανάρι, ποὺ λειτούργησαν οἱ «πρωτιστεύοντες» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, «ἐχάσαμε τον Μεσσίαν»!

    

Ἐνθυμούμεθα τὰ ἐπακόλουθα τῆς ἑνωτικῆς Θ. Λειτουργίας στὴν Κων/πολη τὸ 1452 καὶ φοβόμαστε τὰ χειρότερα!


 

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/