Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Διώκεται ο αντιοικουμενιστής ιερέας π. Νικόλαος Μανώληςτου προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης απο τον αντικανονικό 'Ανθιμο. Αντί ο Κλήρος και ο λαός να κοιμάται μακαρίως καλείται να υπερασπιστεί σθεναρά τον αγωνιστή ιερέα για να παύση πάραυτα η χαλκευμένη δίωξη .