Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς την Διαρκή Ι. Σύνοδον κατά Μητροπ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου Βλάχου (Β)ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς την Δ. Ι. Σύνοδον κατά Μητροπ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου (Β)

Πρς
τ
ν Διαρκ ερν Σύνοδον
τς κκλησίας τς λλάδος
κατ
το
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου
κα γίου Βλασίου κ. εροθέου
π
το
Μαρίου . Πηλαβάκη, Διδάκτορος Βυζαντινς Φιλολογίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης

Μέρος Β΄
ν συνεχεί, π τ βιβλίον το π. ωάννου Διώτη θ παραθέσω, περιληπτικς, κα μερικ λλα κόμη κτροπα κα παρέκτροπα το Δεσπότου τς Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου μ παρίθμησιν:
1.    Πάλιν νοχος ψευδολογίας Ναυπάκτου κ. ερόθεος. Ες τν π 29-3-1999 γωγήν του νώπιον το Πολυμελος Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατ δημοσιογράφου γραψεν τι «οδέποτε νδιεφέρθη δι χρήματα». μως, ες λλην σελίδα τς δίας γωγς του ζήτησεν π τν δημοσιογράφον τ ποσν τν πεντήκοντα κατομμυρίων (50.000.000) δραχμν κα μ τος τόκους μάλιστα, π τν π. ωάννην Διώτην τ ποσν τν κατν βδομήκοντα κατομμυρίων (170.000.000) δραχμν (500.000 ερώ) μ γωγήν του κα μ λλας γωγάς του πεδίωξε ν εσπράξ ν συνόλ τ ποσν τν τετρακοσίων κατομμυρίων (400.000.000) δραχμν (σελ. 56-57). σαι δ κ τν γωγν τούτων το κ. εροθέου ξεδικάσθησαν χουν πορριφθ.
2.    Δεσπότης τς Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος γραψεν τι α χιλιάδες εσεβν χριστιανν ο ποοι πισκέπτονται κα συνδέονται μ τν περίφημον κα εφήμως γνωστν κα κτς τς λλάδος μ ξιόλογον κα πολυμελ δελφότητα ερν Μονν Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου «χουν ρρωστήσει κκλησιολογικ κα πνευματικ» κα τι λοι ατο χουν μολυνθ τόσον πολ π τς πισκέψεις των ες τν ερν ατν Μονήν, στε πέκτησαν «βορβορώδη ψυχν κα διαιτέραν ψυχοπαθολογικν προσωπικότητα» (σελ. 105-106). Πρέπε ν πιβληθον αστηρα κυρώσεις ες τν δίστακτον συκοφάντην τοτον Μητροπολίτην.
3.    χι μόνον ρνήθη ν χειροτονήσ δελφος τς Μονς Μεταμορφώσεως, τοίμους ργάτας τς κκλησίας, λλ συκοφάντησεν ατος κα ς «σιμωνιακος» νευ οδενς ατιολογικο καί, μπαίζων, κατειρωνεύθη ατος κατ τν πλέον χυδαον τρόπον. γραψε πρς ατος ν μεταβον ες τ Συμβούλιον τς πικρατείας, δι ν χειροτονηθον (σελ. 106). Ασχος κα ντροπή, κ. ερόθεε. ναμένεται τί θ πράξ ερ Σύνοδος.
4.    Ναυπάκτου πηγόρευσεν ες τν γούμενον κα τος δελφος τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως ν παρίστανται ες εροτελεστίας, ες τς ποίας παρίσταται διος (σελ. 107). Μ τοιοτον πύθμενον μσος κα μ τοσαύτην κακότητα κα χθρότητα, πς χει τ θράσος κα τν τόλμην κ. ερόθεος ν σταται νώπιον του γίου Θυσιαστηρίου κα ν λειτουργ;
5.    δεσποτικώτερος τν Δεσποτν Δεσπότης τς Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος, μ δύο γγραφά του, ς ξς πευθύνεται πρς τν γούμενον τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου: «Δν θελα ν χω λλη προσωπικ σχέση κα πικοινωνία μαζί σου». «Δν πιθυμομεν πνευματικήν τινα πικοινωνίαν μεθ’ μν κα τν πατέρων τς Μονς».
Κατ’ ξαίρεσιν δι τν παροσαν περίπτωσιν, παραθέτω λόκληρον τν λίαν πιτυχ σχετικν σχολιασμν το π. ωάννου Διώτη. Εναι ξς:
«Πρωτοφανής, ντιχριστιανική, ντικανονική, παράνομος, ντιεκκλησιολογική, θεολόγητος κα μπαθς συμπεριφορ πισκόπου πρς τος νω τν 20 Πατέρας τς Μονς. Πρν γράψ τ νωτέρω Δεσπότης, πρεπε ν σκεφθ τι εχεν ηξημένην πισκοπικν ποχρέωσιν δι μεγαλυτέραν «πνευματικήν πικοινωνίαν» μετ το γουμένου κα τν λλων δελφν τς Μονς κα χι ν διακόψ ατήν, φο ατς θεωρε ατος ς παρεκτραπέντας κα μαρτάνοντας. Διατί γκαταλείπει, περιφρονε κα ποστρέφεται τά, κατ’ ατόν, πολωλότα λογικ πρόβατα τς ποίμνης του; Ποιμν τς παραβολς το Κυρίου φησε τ νενήκοντα ννέα πρόβατά του κα τράπη πρς ναζήτησιν το νς πολωλότος κα Πατρ το σώτου υο ερίσκετο, συνεχς, ες γωνιώδη ναμονν τς πιστροφς ατο. Ποιμν κα Ποιμενάρχης τς Ναυπάκτου ερόθεος Βλάχος οδν διδάχθη, πρς φαρμογήν, π τς δύο περόχους ατς παραβολς το Κυρίου κα Θεο τς γάπης;»
6.              ρνήθη κ. ερόθεος ν δώσ ντίδωρον ες κκλησιαζομένην χριστιανν πειδ δημοσίευσεν πιστολήν της περ το δίκου διωγμο του κατ τς Μονς Μεταμορφώσεως. νέρχονται ες δεκάδας τ περιστατικ κακοτρόπου συμπεριφορς το κ. εροθέου.
7.              Ναυπάκτου εναι, καθ’ περβολήν, μνητς τς ντικανονικς μικτς Μονς το Essex τς γγλίας (σελ. 115-116). Τν δρυσιν μικτν Μονν παγορεύουν μετ μεγάλης αστηρότητος ερο Κανόνες κα μάλιστα Οκουμενικν Συνόδων. δού:
«Μ γίνεσθαι διπλον Μοναστήριον, τι σκάνδαλον κα πρόσκομμα τος πολλος γίνεται τοτο… Μ διαιτάσθωσαν ν ν Μοναστηρί Μοναχο κα Μονάστριαι, μοιχεία γρ μεσολαβε τν συνδιαίτησιν» ν κοινν τράπεζαν).
8.              Ναυπάκτου ερόθεος, κατ ρητν παράβασιν το ρθρου 6, παρ. 8 το Ν. 892/1990, διέταξεν γγράφως τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως ν γγράψ ες τ βιβλία τακτικν σόδων τς Μονς κρατικν χρηματικν πιχορήγησιν π κονδύλια τς Ερωπαϊκς νώσεως (σελ. 127-129), δι ν εσπράξ ποσοστ Μητρόπολις Ναυπάκτου.
9.              βρίζει κα συκοφαντε μ χυδαιότητα κ. ερόθεος χριστιανος τς Ναυπάκτου ς «χούλιγκανς» κα «ταλιμπάν» (σελ. 132).
10.          Δεινς παραβάτης ερν Κανόνων Ναυπάκτου. κτς π τος παγορευτικος δρύσεως μικτν Μονν ερν Κανόνων (ς νω), Δεσπότης ατς εναι προκλητικς παραβάτης κα τν πολλν ερν Κανόνων ο ποοι παγορεύουν ες τος Κληρικος τν τοκοληψίαν π ποιν καθαιρέσεως (σελ. 144-145).
11.          Φρικιαστικ ψευδολογία κα συκοφαντία το κ. εροθέου Βλάχου. γραψεν τι ερ Μον Μεταμορφώσεως «δν δέχεται τος θεσμος το πισκόπου κα τς ερς Συνόδου» (σελ. 155). Κατεξευτελίσθη πίσκοπος οτος π τν τεκμηριωμένην διάψευσίν του π το π. ωάννου Διώτη.
12.          Ναπάκτου κατηγορε συκοφαντικς κα μ θρασύτητα, κτς π τν γούμενον τς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου π. Σπυρίδωνα Λογοθέτην κα δύο λλους κόμη διακεκριμένους γουμένους, τοι τν γούμενον τς ερς Μονς γίου Διονυσίου ν λύμπ π. Μάξιμον Κυρίτσην κα τν γούμενον τς ερς Μονς Παρακλήτου ττικς π. Τιμόθεον Σακκν. Γράφει τι: «Ο γούμενοι ατο ναρκοθετον τν γνήσιον ρθόδοξον Μοναχισμν κα πονομεύουν τος κκλησιαστικος θεσμούς» (σελ. 176). ερ Σύνοδος χει ποχρέωσιν ν τιμωρήσ αστηρς τν ψευδολόγον συκοφάντην Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. ερόθεον Βλάχον κα ν προστατεύσ τν τιμν κα τν πόληψιν τν κλεκτν τούτων γουμένων.
13.          Ψεύδεται συστόλως Ναυπάκτου τι δι πνευματικος κα κανονικος λόγους ρχισε τν πολεμικήν του κατ τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως. Ψεύδεται!  Ψεύδεται! Ψεύδεται!  Ο λόγοι ατο σαν καθαρς οκονομικς φύσεως. Τοτο μολόγησε κα ατς γραπτς δύο φοράς. περίπτωσις ναλύεται διεξοδικς ες τ κεφάλαιον «ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ» (σελ. 187-190).
14.          Ναυπάκτου εναι στυγνς συκοφάντης τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως. Κατ τ τρία πρτα τη τς ποιμαντορίας του το διθυραμβικς παινέτης το γουμένου π. Σπυρίδωνος Λογοθέτου κα λοκλήρου τς Μονς. Παραθέτω κα δ κατ’ ξαίρεσιν τ σα σχετικ δι τν περίπτωσιν ταύτην γράφει π. ωάννης ες τ ββλίον του (σελ. 191-192). δού:
«Καθ’ λην τν διάρκειαν τν πρώτων τριν τν τς ποιμαντορίας του Ναυπάκτου κ. ερόθεος εχεν ρίστας σχέσεις μ τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως. πάρχουν ποδεικτικ ντοκουμέντα, γραπτά, χητικ κα φωτογραφικά. δο ν παράδειγμ. Κατ τν χειροτονίαν ες πρεσβύτερον το Διακόνου τς Μονς π. Θεολόγου Μακρ, επε κα ατ Ναυπάκτου:
«… Γνωρίζω τι εσαι μέλος τς δελφότητος τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως το Σωτρος κα πομένως ζς μέσα στν μοναχικ κα συχαστικ παράδοσι τς κκλησίας μας κα χεις σφαλ κα θετικ κα σωστ γωγ π τν γούμενο ατς, τν γαπητ δελφ π. Σπυρίδωνα…».
ταν λοιπν π μνητς τς Μονς μετεστράφη κ. ερόθεος κα γένετο πηνς διώκτης τς Μονς ξ ατίας οκονομικν ζητημάτων (παράνομοι παιτήσεις του), ς προεγράφη, τότε Μονή, αφνιδίως, π «μοναχικ κα συχαστικ παράδοσι τς κκλησίας μας» γένετο «ργοστάσιον ψευδολογίας», κέντρον «πολλν αρέσεων», «καρκίνωμα μέσα στ σμα τς κκλησίας» κα τόπος καταχραστν κα λοποδυτν, τότε γούμενος π. Σπυρίδων Λογοθέτης π «γαπητς δελφς» γένετο ντάρτης κατ τν προκατόχων το κ. εροθέου κα τότε διεφθάρησαν, ποτόμως κα ταχυδακτυλουργικς, λοι ο δελφο τς Μονς, στε ν ναγκασθ κ. ερόθεος ν γράψ λεεινόν, κατάπτυστον, πανάθλιον, βριστικν κα συκοφαντικν βιβλίον κατ τς Μονς («Συνοπτικ νημέρωση γι τν ερ Μον Μεταμορφώσεως»)».
ταν μως ρνήθη Μον ν παρανομήσ δι ν κανοποιήσ τς παρανόμους οκονομικς παιτήσεις του (ς νω), τότε ρχισεν πην διωγμν κατ τς Μονς κα πεφάνθη τι Μον καριαίως γινε «καρκίνωμα μέσα στ Σμα τς κκλησίας», «Ο ερομόναχοι τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως πιδίδονται στν πιστημονικ ψευδολογία», δι’ σα νωτέρω νεφέρθησαν κα δι πολλ λλα συκοφαντικ ψευδολογήματα τ ποα καταγράφει π. ωάννης ες τ βιβλίον του (σελ. 191-194). πρεπε ν εχε λογοδοτήσει κα δι’ λα ατ βριστς κα συκοφάντης ερόθεος Βλάχος.
15.          Οκτρς συκοφάντης κα τν Θρησκευτικν γετν Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος. π. ωάννης Διώτης ες τ δεύτερον βιβλίον το «ΒΑΝΑΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ» (σελ. 100) παραθέτει π τ δημοσιογραφικν ντυπον το κ. εροθέου «κκλησιαστικ παρέμβαση» (ούνιος 2010) τ ξς ποτροπιαστικά:
«πάρχουν μως κα μερικο λλοι τοκογλύφοι πο δν κμεταλλεύονται τν οκονομικ νέχεια το λαο, λλ τς λπίδες κα τς προσδοκίες του… Τέτοιους τοκογλύφους βρίσκουμε συνεχς δίπλα μας. Εναι ο θρησκευτικο γέτες πο κμεταλλεύονται κα κατασπαράζουν τ λεγόμενο θρησκευτικ συναίσθημα το λαο μ διαφόρους τρόπους, χειροτέρους π τ κοιν γκλημα, διότι στν περίπτωση ατ σκοτώνουν τν ψυχ τν νθρώπων….».
Οτε κα δι’ ατν τν τερατώδη συκοφαντικν συμπεριφοράν του νοχλήθη π τν ερν Σύνοδον προβληματικός, ς φαίνεται, ρχιερες οτος. πισημαίνεται κα τοτο. Μ τ ριστικν ρθρον «ο» («ο θρησκευτικο γέτες») συκοφαντε συλλήβδην λους τος Θρησκευτικος γέτας κ. ερόθεος. Συνεπς κα τν αυτόν του, διότι κα ατς εναι ες κ τν γετν ατν.
16.          ξηπάτησε τ Συνοδικ Δικαστήρια Ποιμενάρχης τς Ναυπάκτου μ ν διαφοροποιημένον χειρόγραφον. λα τ παραστατικ τς ξαπατήσεως ατς παραθέτει φωτοτυπικς π. ωάννης ες τ βιβλίον του (σελ. 201-208).
Οτε κα δι’ ατ τ πρωτοφανς κκλησιαστικν σκάνδαλον ζήτησεν ερ Σύνοδος ξηγήσεις π τν κ. ερόθεον.
17.          Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος ξηπάτησε κα τν ερν Σύνοδον δι ν λάβ τν π’ ριθμ. 4904/22-8-2011 πόφασιν διαλύσεως τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου κα μετατροπς ατς ες Μετόχιον. ξαπάτησις ατ ναλύεται κτενς ες τ ς νωτέρω δεύτερον βιβλίον το π. ωάννου Διώτη (σελ. 161-167). Νέαν Βαυαροκρατίαν δημιούργησεν Ναυπάκτου δι ν κδικηθ τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως. ερ Σύνοδος λαβε γνσιν ατς τς ξαπατήσεως. Διατί ερ Σύνοδος φήνει συνεχς σύδοτον τν Δεσπότην ατόν;
18.          Μία ήθης, γωπαθς κα γωκεντρικ συμπεριφορ το Ναυπάκτου κ. εροθέου (σελ. 260-261). κδηλώνων παθολογικν γωισμόν, ες τύπον κα τόπον Χριστο στάμενος κ. ερόθεος, ς συνεχς παναλαμβάνει, δημοσιοποιε κα προβάλλει, αταρέσκως κα περηφάνως, τι «δεύτερος ερόθεος δν πάρχει». Ατ εναι βαρύτατον πνευματικν παράπτωμα κα μέγα μάρτημα.
19.          παίτιος θεομπαιξίας κα λαομπαιξίας Δεσπότης ερόθεος Βλάχος. π. ωάννης ες τ βιβλίον του (σελ. 458-459) ναλύει ατν τν περίπτωσιν πειστικς.
20.          Δεινς παραβάτης ντολν τς γίας Γραφς Ναυπάκτου ερόθεος. Παραθέτω ατούσιον τ σχετικν κείμενον το π. ωάννου Διώτη π τ ν λόγ βιβλίον του «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ» (σελ. 451-452). δού:
«Τ ατοκαταστροφικ δι τν διον κα κρως πιζήμια δι τ κκλησιαστικν πλήρωμα πρωτοφαν παραπτώματα το Ποιμενάρχου τς Ναυπάκτου πισκόπου εροθέου Βλάχου συνοψίζονται ες τρες ψυχοφθόρους κα καταργητικς τς ποστολς το πισκόπου κα πάντως ερωμένου κακίας: «Ψεδος», «δικία» κα «μσος» .
Ναυπάκτου ερόθεος εναι δράστης κα τν τριν ατν κακν. Διέπραξε τς κακίας ατς κατ τοιοτον προκλητικν τρόπον, στε ν μ εναι μόνον παραβάτης, λλ κα περιφρονητς πλήθους γιογραφικν ντολν. δο τρες ντίστοιχοι δειγματοληπτικα δέσμαι τν θείων ατν ντολν:
καταδίκη το ψεύδους: «Ο ψευδομαρτυρήσεις κατ το πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδ » (Δευτ. ε΄ 20). «Οκ ξελεύσεται ψεδος κ το στόματος το δούλου σου» (ουδίθ ε΄ 5). «Μμος πονηρς ν νθρώπ ψεδος» (Σοφ. Σειρ. κ΄ 24). «Αρετν κλέπτης νδελεχίζων ψεύδει, μφότεροι δ πώλειαν κληρονομήσουσιν» (Σοφ. Σειρ. κ΄ 25). «θος νθρώπου ψευδος τιμία, κα ασχύνη ατο μετ’ ατο νδελεχς» (Σοφ. Σειρ. κ΄ 26). «ώρακα φρικτά, μοιχωμένους κα πορευομένους ν ψεύδεσι» (ερ. γ΄ 25). «Μ ψεύδεσθε ες λλήλους» (Κολ. γ΄ 9). «ταν λαλ τ ψεδος ( διάβολος), κ τν δίων λαλε, τι ψεύστης στ κα πατρ ατο» (ω. η΄ 44). «ξω ο κύνες κα ο φαρμακο κα ο πόρνοι κα ο φονες κα ο εδωλολάτραι κα πς φιλν κα ποιν ψεδος» (π. κβ΄ 15). «Γλσσα ψευδς μισε λήθειαν (Πρ.κς΄ 28).
Τ «νθρωποκτόνον» πάθος το μίσους: «Μσος γείρει νεκος» (Πρ. ι΄ 12). Νεκος = ρις, λογομαχία, λοιδορία, βρις, νειδισμός, γν δικαστικός, μάχη, συμπλοκή. « λέγων ν τ φωτ εναι, κα τν δελφν ατο μισν, ν τ σκοτί στί… κα ν τ σκοτί περιπατε, κα οκ οδε πο πάγει, τι σκοτία τύφλωσε τος φθαλμος ατο» (Α΄ ω. β΄ 9-11). «Πς μισν τν δελφν ατο νθρωποκτόνος στί, κα οδατε τι πς νθρωποκτόνος οκ χει ζων αώνιον ν ατ μένουσαν» (Α΄ ω. γ΄ 15). «άν τις επ τι γαπ τν Θεόν, κα τν δελφν ατο μισ, ψεύστης στίν» (Α΄ ω. δ΄ 20).
Τ κακν τς δικίας: «Μ πορευθς τας δος τς δικίας» (Τωβ. δ΄ 5). «ποστρέψαι νθρωπον π δικίας» (Ἰὼβ λγ΄ 17). «Μ λπίζετε π’ δικίαν» (Ψαλ. 61,10). «δικία πονηρ ναξηραίνει ψυχήν» (Σοφ. Σειρ. ιδ΄ 9). «Κεκηλίδωσαι ν τας δικίαις σου» (ερ. β΄ 22). «Ο ποιήσετε δικον ν κρίσει» (Λευ. ιε΄ 15). «Βδέλυγμα Κυρί τ Θε σου… πς ποιν δικον» (Δευτ. κε΄ 16). «δικοι δ πολονται συντόμως» (Παρ. ιγ΄ 23). «Βδέλυγμα δικαίοις νρ δικος» (Παρ. κθ΄ 27). «Οκ δικήσεις τν πλησίον» (Λευ. ς΄ 19). «Δικαιοσύνην μάθετε ο νοικοντες π τς Γς» (σ. κς΄ 9). «Ζητετε πρτον τν Βασιλείαν το Θεο κα τν δικαιοσύνην ατο κα τατα πάντα προστεθήσεται μν» (Μτθ΄ ς΄33)».
21.          Θεολογικα πλάναι το Ναυπάκτου εροθέου Βλάχου. π. ωάννης ες τ βιβλίον του (σελ. 69-77) παραθέτει κα ναλύει δείγματα θεολογικν πλανν το Ναυπάκτου εροθέου. ερ Σύνοδος ποχρεοται ν πιβάλ ες τν εράρχην τοτον ν ποδοκιμάσ τς πλάνας του ατάς. Κατέστη γνωστν τι π. ωάννης χει π κδοσιν πολυσέλιδον βιβλίον του μ τν τίτλον «ΤΑ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ».
Τ παρν κείμενον κοινοποιεται ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν κα πάσης λλάδος κ. ερώνυμον, καθς κα ες παντας τος Μητροπολίτας τς κκλησίας τς λλάδος, ες τν Οκουμενικν κα τος λλους Πατριάρχας, ες λους τος ρχιεπισκόπους κα τος Μητροπολίτας τν Ατοκεφάλων κκλησιν, ες τς ερς Μονς το γίου ρους κα τς λλας ν λλάδι κα το ξωτερικο ρθοδόξους ερς Μονάς, ες τος Καθηγητς το Κανονικο κα το κκλησιαστικο Δικαίου, καθς κα ες παντας τος λοιπος Καθηγητς τν Θεολογικν κα Νομικν Σχολν τν Πανεπιστημίων θηνν κα Θεσσαλονίκης, ες τος Δικηγορικος Συλλόγους θηνν, Θεσσαλονίκης, Πατρν κα Μεσολογγίου, ες τος Δικαστς το Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κα φετείου Πατρν, ες τ Δημοτικν Συμβούλιον, τος κπαιδευτικος κα τος λλους πιστήμονας τς Ναυπάκτου, ες τος Δημοσιογράφους κκλησιαστικν Θεμάτων κα ες τ Διαδίκτυον.
Προτίθεμαι ν τυπώσω τν παροσαν καταγγελίαν μου δι ν διανεμηθ ες οκίας κα καταστήματα τς Ναυπάκτου. Λα το Θεο τς κατ Ναύπακτον κκλησίας φο Διοικοσα κκλησία, γνωστον δι ποίους λόγους, κρατ κόμη ς Ποιμενάρχην τν κ. ερόθεον Βλάχον, σ ν κδιώξς ατν τν καταστροφέα το ξακούστου Μοναστηριο σου κα κατασκανδαλίσαντα τν τοπικν κοινωνίαν, ποία χει νάγκην ατο το ερο κοσμήματος το τόπου. Οδεμίαν δ νάγκην χει λη ερ Μητρόπολις προσωπικς το κ. εροθέου. ταν πομακρυνθ κατάλληλος κα ποτυχν οτος Ποιμενάρχης, θ ντικατασταθ μέσως, διότι νέρχονται ες κατοντάδας ο κλόγιμοι πρς ρχιερατείαν.
Ποιομαι θερμν κκλησιν πρς λους τος παραλήπτας πως συμβάλουν, καθ’ οονδήποτε τρόπον, ες τν ρσιν τν προσγενομένων ες τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως το Σωτρος Ναυπάκτου φρικιαστικν δικιν κα πόδοσιν Δικαιοσύνης.
Πρέπει ν εναι κοινς γν κατ τς δικίας. γιος Νικόδημος γιορείτης λέγει: «Στόμα, τ ποον μένει κλειστν νώπιον της δικίας, δν δικαιοται ν νοιχθ μπροσθεν της Θείας Κοινωνίας». Κα Σόλων θηναος ες τ Συμπόσιον τν πτ Σοφν επεν: «δανικ Πολιτεία εναι κείνη, που δικία κα πρς τν τελευταον πολίτην θεωρεται κα ς δικία πρς λην τν Πολιτείαν».
Προτείνω ν συνεκδικασθ παροσα καταγγελία μου μ τν παρομοίαν π 30-4-2012 καταγγελίαν το Πρωτοπρεσβυτέρου π. ωάννου Κ. Διώτη κατ το Ναυπάκτου κ. εροθέου, ποία, κατ φρικτν κα σκανδαλωδέστατον τρόπον, δν χει ρχίσει κόμη διαδικασία κδικάσεως τς καταγγελίας ατς, καίτοι πλησιάζουν τ τρία (3) τη π τν χρόνον καταθέσεως τς καταγγελίας ατς ες τν ερν Σύνοδον δι πρωτοκόλλου.
Μάρτυρας προτείνω τν Πρωτοπρεσβύτερον π. ωάννην Κ. Διώτην, Πλατεα Βικτωρίας 9 – 10434 ΑΘΗΝΑΙ κα τος τρες μάρυρας τος ποίους χει προτείνει ες τν καταγγελίαν του π. ωάννης Διώτης: α΄) Τν πανεπιστημιακν νομικν τς Νομικς Σχολς το Δημοκρατείου Πανεπιστημίου Θρκης κ. Διονύσιον Φιλίππου, β΄) τν πανεπιστημιακν νομικν (κκλησιαστικο Δικαίου) το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντνον Παπαγεωργίου κα γ΄) τν κ. ναστάσιον Δάτσκον, θεολόγον, νομικν και Διδάκτορα το κκλησιαστικο Δικαίου, Βουτσιν 93 – 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ν Θεσσαλονίκ τ 5 Φεβρουαρίου 2015
Μετ πολλο σεβασμο
Μάριος . Πηλαβάκης
Διδάκτωρ Βυζαντινς Φιλολογίας
δρυτς κα Διευθυντς
το ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
Κλειος 6 – 54633 Θεσσαλονίκκη
Τηλέφωνα:2310236403 - 6978192628