Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Τη θυσία του 'Ελληνα Πατριώτη Σταύρου Λάλλα η Πατρίδα πρέπει να την τιμήση και να τον αποκαταστήση Βίντεο

Εάν δείτε τα δυο βίντεο, http://folders.skai.gr/main/theme?id=153&locale=el., που οι περισσότεροι ίσως τα έχετε δει και δακρύσατε μαζί μου από υπερηφάνεια και συμπόνοια γι’ αυτόν τον μεγάλο ΕΛΛΗΝΑ, που έβαλε την πατρίδα πάνω από την οικογένειά του, αλλά πάνω κι απ’ αυτήν την ίδια τη ζωή του και που ανενδοίαστα είπε ότι αν ξαναγινόταν πάλι θα το ξανάκανε για την πατρίδα (πολύ μεγάλη κουβέντα από έναν σπάνιο και μεγάλο Έλληνα)