Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ιερεμίας Γόρτυνος το "Θυμιατήρι¨" του Ιγνατίου της Λαρίσης. Θυμάστε σεβ. Ιερεμία την υποστήριξη σας στον μοιχεπιβάτη; Πότε θα ζητήσετε συγνώμη απο τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς της Λαρίσης; Σεβασμ.δεν σας είδαμε να οργίζεστε για τις προδοσίες και το κακό που έκανε η Ιεραρχία στην Εκκλησία της Λαρίσης

ΞΙΦΟΥΛΚΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ "ΠΡΟΣΚΥΝΑ" ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!

Ὁ Μητροπολίτης Ἱερεμίας, ποὺ -ὡς Δεσπότης- διατηρεῖ πελατειακὲς σχέσεις μὲ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος καὶ τοὺς δημόσιους ἄρχοντες, θύμωσε σήμερα ποὺ οἱ «συμπαῖκτες» του τὸν ἔστησαν, αὐτόν, ἕνα Δεσπότη, καὶ οὐσιαστικὰ τοὺς «ἐξύβρισε» μέσα στὴν Ἐκκλησία στὴν ...«διαπασῶν», ἐπειδὴ δὲν ἦσαν ἀκριβεῖς στὴν ὥρα τους! «Εἶστε παραβάτες τοῦ προγράμματός σας! Καθορίσατε τό Μνημόσυνο ὥρα 10:00, ἐμεῖς ἀρχίσαμε μετά τίς 10:00 καί ὅμως ἤλθατε μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου. Θά ἔλεγα ὅτι ἔπρεπε νά ἔλθετε καί πολύ πρίν ἀπό τό Μνημόσυνο, γιά νά λειτουργηθεῖτε».
Δικαιολογώντας στὴν συνέχεια διὰ κάποιων παρόντων πιστῶν τὸ θυμό του, δάνεισε τὴν γραφίδα καὶ τὸ ὕφος του σ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν οἱ Πανέλληνες ὅτι ἡ ἐνέργεια του αὐτὴ προερχόταν ἀπὸ ἱερὴ ἀγανάκτηση!
Βλέπετε δὲν ζεῖ στὴν Ἑλλάδα ὁ κ. Ἱερεμίας, δὲν γνωρίζει αὐτὸ τὸ αἶσχος ποὺ γίνεται δεκαετίες, νὰ προσέρχονται οἱ ἄθεοι ἄρχοντες στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ κοινωνικὴ ὑποχρέωση καὶ ξεπλήρωμα πελατειακῶν ἐκλογικῶν γραμματείων.
Δηλαδή, ὅταν ἀποφάσισε νὰ πάει σὲ Μνημόσυνο ποὺ θὰ ἦταν παροῦσα ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ‒βουλευτὴς τοῦ Σύριζα‒ καὶ ἄλλοι πολιτικοί, δὲν γνώριζε τὴ σχέση τους μὲ τὴν Ἐκκλησία; Τὴ γνώριζε, καὶ παρὰ ταῦτα πῆγε! Ὁ Δεσπότης ἐξεμάνη ἐπειδὴ δὲν ἦρθαν στὴν ὥρα τους! Ἂν ἐρχόντουσαν στὴν ὥρα τους ἢ καὶ λίγο πρὶν τὸ Μνημόσυνο, «ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα»! Ἂς ἔχουν πάρει διαζύγιο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ναούς, στοὺς ὁποίους (ὅπως καλὰ γνωρίζει) τὸ ἐκκλησίασμα δὲν ὑπερβαίνει τὸ 1-2%!
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἀσχολούμασταν μὲ τὶς γραφικότητες τοῦ κ. Ἱερεμία, ἂν δὲν θέλαμε νὰ τονίσουμε κάτι ἄλλο. Οἱ πολιτικοί, ἄθεοι ἢ ἀδιάφοροι, μὲ ἄλλο τρόπο πλησιάζονται ἢ ἐλέγχονται, ἀπὸ κάποιον ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ψυχή τους. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι σήμερα οἱ Ἐπίσκοποι δὲν θέλουν νὰ ἐλέγξουν καὶ δὲν γνωρίζουν τὴν ταυτότητα ἐκείνων ποὺ ἐκκλησιάζονται, οὔτε ἐκείνων ποὺ κοινωνοῦν! Ἐνημερώνονται (Ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς) γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μαθητὲς Μωαμεθανοὶ κοινωνοῦν κατὰ τὸν ἐκκλησιασμό τῶν σχολείων, καὶ ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ προβλήματος! Δὲν γνωρίζουν τὴν ταυτότητα καὶ τὸ θρήσκευμά τους ἢ τὴν ἀθεΐα ὅσων πολιτῶν ἢ πολιτικῶν εἰσέρχονται στὴν Ἐκκλησία.
Γνωρίζουν ὅμως πολὺ καλὰ τὴν «ταυτότητα» τῶν ...συνεπισκόπων τους! Γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι κάποιοι ἀπ’  αὐτοὺς εἶναι αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές! Κι ὁ κ. Ἱερεμίας γνωρίζει κι ἔχει πολλάκις καταδείξει καὶ καταγγείλει αὐτὴ τὴν παναίρεση. Ἐπίσης γνωρίζει ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες ἀπαγορεύουν τὴν κοινωνία μὲ αὐτούς. Γνωρίζει ὅτι Ἅγιοι σὰν τὸν Μ. Ἀθανάσιο, Μ. Βασίλειο, Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ Μ. Φώτιο διδάσκουν ὅτι «οὔτε μιὰ ὥρα νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦμε ἐκκλησιαστικὰ μὲ ἀμετανόητους αἱρετικούς».
Ὕψωσε λοιπόν "φωνὴ Ἱερεμία" κατὰ ἀδιάφορων Πολιτικῶν, ἀλλὰ παρακαλοῦσε ἱκευτικὰ μὲ Ἐπιστολὴ τὸν γνωστὸ ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαῖο, νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τὸ Ποίμνιό του! Ἐπειδὴ οἱ πολιτικοὶ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἀκόμα κάτι στὸν κ. Ἱερεμία, ξιφούλκισε ἐναντίον τους! Κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν συνεπισκόπων του, ὅμως, δὲν τολμᾶ νὰ βγάλει φωνή. Κι ἔφτασε στὸ κατάντημα, νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ εἰσηγητῆ τῆς κακοδοξίας περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας κ. Χρυσοστόμου, ὅταν παραβρέθηκε σὲ ἀκολουθία στὴν μητρόπολη Μεσσηνίας! Τὸν δὲ αἱρεσιάρχη Πατριάρχη ὅμως, ἀντὶ νὰ ἐλέγξει, παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐλογία του!
Δὲν ξέρει ὁ ἀντι-Οἰκουμενιστὴς κ. Ἱερεμίας ὅτι τὶς «εὐλογίες» τῶν αἱρετικῶν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὶς ἀποκαλοῦν «ἀλογίες» καὶ κατάρες;