Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς την Διαρκή Ι. Σύνοδον κατά Μητροπ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου (Α)

Πρς
τ
ν Διαρκ ερν Σύνοδον
τς κκλησίας τς λλάδος
κατ
το
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου
κα γίου Βλασίου κ. εροθέου
π
το
Μαρίου . Πηλαβάκη, Διδάκτορος Βυζαντινς Φιλολογίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης
Μακαριώτατε Πρόεδρε κα Σεβασμιώτατοι Συνοδικο ρχιερες,
πολλ
τ τη Σας
Πληροφορηθες τι Αδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. ωάννης Κ. Διώτης πέστειλεν ες παντα τ μέλη τς ερς Συνόδου συγκλονιστικν κα μπεριστατωμένον πόμνημα (8-12-2014) δι τ ν Ναυπάκτ συνεχιζόμενα κρηκτικ κα ναταρακτικ κκλησιαστικ γεγονότα, ζήτησα κα λαβον ντίγραφον. μεινον ναυδος, κπληκτος κα κατάπληκτος.
Πράγματι, «τοιοτον φαινόμενον πρωτοφανος κκλησιολογικο κτροχιασμο οδέποτε παρετηρήθη ες τν χρον τς ν λλάδι κκλησίας», ς ποκαλύπτει κα καταγγέλλει π. ωάννης Διώτης. Τ κρος τς ερς Συνόδου πλήγη δυνηρς κα κκλησιαστικ Δικαιοσύνη κατερρακώθη, παιτιότητι το Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου.
π. ωάννης Διώτης ρευν πισταμένως π τη τν τεταραγμένην κκλησιαστικν κατάστασιν τς Ναυπάκτου μ παγκοσμίους διαστάσεις δι τν λεκτρονικν κα ντύπων πικοινωνιακν μέσων κα γραψε τρία βιβλί δι τν κατάστασιν ατήν, ο τίτλοι τν ποίων εναι ο ξς: «ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ», «ΒΑΝΑΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ» κα « πομυθοποίησις νς πισκόπου – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – Νά φύγ Δεσπότης τς Ναυπάκτου».
Κα τ δύο πρτα βιβλία το π. ωάννου εναι ντυπωσιακ π πόψεως ποκαλυπτικς ξίας. Τ τρίτον μως βιβλίον ατο «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ» εναι συνταρακτικόν. πορία σων νέγνωσαν τ τρομερν κα πακαλυπτικν ατ βιβλίον - κεραυνς (600 σελίδων περίπου) ερίσκονται ν διττ πορί: Πς τολμ ν παραμέν κόμη ς Ποιμενάρχης τς κκλησίας πίσκοπος ερόθεος Βλάχος κα δν παρτήθη μέσως μετ τν κυκλοφορίαν το βιβλίου ατο, οκειοθελς, δι λόγους συνειδήσεως, ς εχεν δήριτον ποχρέωσιν, κα φο δν πέδειξε τν τοιαύτην πισκοπικν εαισθησίαν κα δν εχε τ στοιχειδες φιλότιμον κα τν παιτουμένην εσυνειδησίαν Ναυπάκτου κ. ερόθεος, διατί ερ Σύνοδος δν δρασεν, ατεπαγγέλτως, νώπιον τν πρωτοφανν, φρικιαστικν κα νατριχιαστικν ποκαλύψεων ες βάρος το φισταμένου Ατς Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου δι ν κηρύξ κπτωτον κα ν καθαιρέσ τν σκανδαλοποιν τοτον ρχιερέα;;;  ταν γίν δημοσία παρουσίασις το βιβλίου τούτου το Αδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. ωάννου Κ. Διώτη, Δεσπότης κ. ερόθεος Βλάχος ξ ωαννίνων δν θ χ πο ν κρύψ τν κεφαλήν του π μεγάλην ντροπν κα δν θ δυνηθ ν παραμείν ς γέτης Μητροπόλεως τς ρθοδόξου κκλησίας.
Τ βιβλίον ατ το π. ωάννου, πρ τους κα πλέον, στάλη ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον κ. ερώνυμον κα ες λους τος Μητροπολίτας. Ες δ τς οκίας κα τ καταστήματα τς Ναυπάκτου διενεμήθη ντυπον κριτικς το ν λόγ βιβλίου μ τν τίτλον: «ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕ ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». πιφανς Μητροπολίτης γραψεν ες τν π. ωάννην: «Θαυμάζω, π. ωάννη, πς βρκες ατ τ λικ δι τ βιβλίον ατό». λλος δ Μητροπολίτης, καθς κα πανεπιστημιακο Καθηγητα επον τι ατ τ βιβλίον εναι «διατριβή».
πως πισημαίνει π. ωάννης ες τ ν ρχ ναφερθέν πόμνημά του, ἐὰν δι’ οονδήποτε Πρεσβύτερον, Διάκονον, Μοναχν Μοναχν πρχεν ν δημοσίευμα μ
μίαν πλν κατηγορίαν, θ κινετο μέσως π τς ρμοδίας κκλησιαστικς ρχς διαδικασία διερευνήσεως τς περιπτώσεως.
π. ωάννης Διώτης πρέπει ν παινεθ π τν ερν Σύνοδον, διότι μ τ τρία βιβλία το π. ωάννου κα μ λλα κείμενα ατο (λίαν κοπιώδης κα χρονοβόρος ρευνα) δι τν κκλησιαστικν ναταραχν τς Ναυπάκτου ερ Σύνοδος πέκτησε δι πρώτην φορν τοιαύτην μπειρίαν, στε ν μ δέχηται ες τ ξς, μεροληπτικς κα νεξετάστως, κατηγορίας τν οκείων Μητροπολιτν κατ Κληρικν κα Μοναχν. Τ κρατοντα σχετικς μέχρι σήμερον μποδίζουν τος νέους να ερωθον.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, ποβάλλω, κανονικς κα νομίμως, καταγγελτήριον ναφοράν μου ες τν Διαρκ ερν Σύνοδον τς κκλησίας τς λλάδος κατ το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου κ. εροθέου Βλάχου. Καταγγέλλω τν Μητροπολίτην τοτον ς παίτιον διασυρμο το Συνοδικο κύρους κα καταρρακώσεως τς κκλησιαστικς Δικαιοσύνης κα ς νοχον βαρυτάτων κανονικν παραπτωμάτων κα νομικν δικημάτων. καταγγελία μου ατ στηρίζεται κυρίως ες τ τρίτον ς νω βιβλίον το π. ωάννου Διώτη («ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ»), ες τ ποον ναφέρονται κα α παραπομπα τν σελίδων.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, Ναυπάκτου κ. ερόθεος, μ τν δεκαπενταετ δικον κα γρίαν πολεμικήν του κατ τς ν Ναυπάκτ ερς Μονς Μεταμορφώσεως το Σωτρος γένετο παίτιος ν ριφθ ερ Σύνοδος ες βάραθρον νυποληψίας κα ν καταρρακωθ κκλησιαστικ Δικαιοσύνη ν σχέσει πρς τν ν Ναυπάκτ κκλησιαστικν τραγδίαν. Ναυπάκτου καυχται τι λαβε δεκάδας Συνοδικν ποφάσεων πρ ατο κα ναντίον τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως κα το Πρωτοπρεσβυτέρου π. ωάννου Κ. Διώτη. μως, σαι κ τν ποφάσεων ατν χουν λεγχθ λήφθησαν ναρμοδίως, ντικανονικς, παρανόμως, αθαιρέτως, δικτατορικς κα πανθρώπως. Ες τ βιβλίον το π. ωάννου Διώτη (σελ. 279) πάρχει κα τ κεφάλαιον «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ». Ναυπάκτου κ. ερόθεος δν διστάζει ν παραπλαν κα ν παρασύρ τν ερν Σύνοδον μ διαφόρους μεθοδεύσεις του δι ν λαμβάν, μα τ ναγνώσει τς παραγγελίας του κα ν τ ατ Συνοδικ Συνεδρί, ποφάσεις τς ερς Συνόδου τς πολύτου ρεσκείας του, διαφορν ντελς ἐὰν θ κτεθ δεινς ερ Σύνοδος.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, τ ρωμαλαον κείμενον το πομνήματος το π. ωάννου θεσα π’ ψιν κα λλων εδημόνων κα κατετρόμαξαν. Δν δύνανται ν ξηγήσουν μ ποον πραγματικν ατιολογικν ερ Σύνοδος πέβαλεν ες τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως το Σωτρος Ναυπάκτου τ πιτίμιον τς κοινωνησίας κα μάλιστα μετ στερήσεως κα ατς τς Θείας Μεταλήψεως, μα τ ναγνώσει τς γνώστου ες τος πιτιμηθέντας καταγγελίας το κατηγόρου των Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου κα ν τ ατ Συνεδρί, χωρς ν γνωρίζουν ο πιτιμηθέντες τι σαν κατηγορούμενοι, χωρς ν κληθον ες πολογίαν κα χωρς ν τηρηθ οδεμία Δικονομικ ρχ κα ποδεικτικ διαδικασία. π. ωάννης πέδειξε μ διάσειστον πιχειρηματολογίαν τι π’ ριθμ. 3519/6-9-2007 Συνοδικ πόφασις πιβολς το ν λόγ πιτιμίου εναι αθαίρετος, ντικανονική, παράνομος κα δικτατορική.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, χι μόνον τν π. ωάννην, λλ κα λους μς συνταράσσει τ γεγονς τι ερ Σύνοδος, καίτοι παρλθον πτ (7) τη, συνεχίζει κόμη ν παγορεύ ες τος πολλος θεολόγους, λλους πιστήμονας κα πλος Μοναχος τς ν λόγ ερς Μονς τν Θείαν Μετάληψιν, νεκα μις νομίμου (ναί, νομίμου) πανεκλογς γουμένου κα χωρς ν χουν κατηγορηθ ο πιτιμηθέντες δι’ οδν προσωπικόν των παράπτωμα. Ατ εναι δικτατορία. Ατ εναι φασισμός. Ατ εναι αθαιρεσία. Ατ εναι πνευματικ ναλγησία. Ατ εναι πανθρωπία. Ατ εναι κκλησιαστικ βαρβαρότης. Οδες μφιβάλλει τι τ πιτίμιον τοτο εναι κυρον, νυπόστατον, ξωπραγματικν κα κατ’ οσίαν νύπαρκτον. Πς τολμτε ν λειτουργτε, πως ρωτ κα π. ωάννης, διατηροντες π τόσα τη ατ τ ξαθλιωτικν κα καταπεριφρονητικν πιτίμιον ντολν τς γίας Γραφς, ερν Κανόνων, νομικν διατάξεων, συνταγματικν πιταγν κα πάσης θικς κα πνευματικς τάξεως; πιβολ κα τοιαύτη πολυετς παράτασις νς τοιούτου βαρβάρου, πανθρώπου, αθαιρέτου, ντικανονικο, παρανόμου, διαβολικο, σατανικο, δαιμονικο κα νατρεπτικο το Κανονικο Δικαίου Συνοδικο πιτιμίου εναι νειδος κα καταστροφ το κύρους, τς σοβαρότητος κα τς ξιοπιστίας τς Διοικούσης κα Ποιμαινούσης κκλησίας. λη αύτ θλιβερ κα πρωτοφανς κατάστασις εναι κατόρθωμα το Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου, χωρς ν παλλάσσεται ερ Σύνοδος π τς τεραστίας στορικς εθύνας Ατς.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, προεκλήθη φρικτς κα νατριχιαστικς σκανδαλισμς ες λους κείνους ο ποοι πληροφορήθησαν τι ερ Σύνοδος, δι ν κανοποιήσ τ κδικητικν μένος το Ναυπάκτου κ. εροθέου κατ το π. ωάννου Κ. Διώτη, νήργησεν ναρμοδίως, παρανόμως, ντικανονικς, αθαιρέτως κα ξωφρενικς ες βάρος το π. ωάννου μ τρες ψευδολογικάς, ξωπραγματικάς, συκοφαντικάς κα πιτιμητικς ποφάσεις Ατς, πως παρήγγειλε κα μεθόδευσε τς ποφάσεις ατς κ. ερόθεος, δι δθεν συκοφαντικ ες βάρος του κείμενα το π. ωάννου, χωρς ν γνωστοποιηθον προηγουμένως ες τν π. ωάννην α καταγελίαι το κατηγόρου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου, χωρς ν κληθ οτος ες πολογίαν κα ν γένει κατ προκλητικν παράβασιν ερν Κανόνων, νομικν διατάξεων, νεξετάστως κα νευ οδεμις ποδεικτικς διαδικασίας. ερ Σύνοδος, χάριν το Ναυπάκτου εροθέου, χει πιληφθ, ναρμοδίως, παρανόμως, ντικανονικς κα μ σκανδαλώδη μεροληψίαν ες βάρος τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως ναυπάκτου κα το π. ωάννου Διώτη, καθαρς τοπικπν ζητημάτων τς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ποκαταστήσασα προκλητικς κα ατ τ κκλησιαστικ Δικαστήρια, χωρς ν διαθέτ οδένα ποδεικτικν μηχανισμόν. ντροπ κα ποτροπιασμός !!!
νήκουστον !  φάνταστον !  πίστευτον !   π. ωάννης περιγράφει να πρωτοφαν κα τερατώδη κκλησιολογικν κτροχιασμν ες τ ν θήναις Συνοδικν Μέγαρον. ταν πέβαλε πρότασιν ες τν ερν Σύνοδον ν γίν Συνοδικ ερ Μον Μεταμορφώσεως το Σωτρος Ναυπάκτου πρς κτόνωσιν τς κε κκλησιαστικς ναταραχς, Ναυπάκτου κ. ερόθεος διέστρεψε, παρανοϊκς, τν νέργειαν ατν το π. ωάννου κα παρέσυρε τν ερν Σύνοδον ν καταστήσ κατηγορούμενον τν π. ωάννην π τυρεί κα φατρί, τν ποον παρέπεμψεν ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν δι ν νακριθ ς καθαιρετέος, διότι τ βαρύτατα κανονικ παραπτώματα τς τυρείας κα τς φατρίας συνεπάγονται τν ποινν τς καθαιρέσεως.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, φρίξατε κα τρομάξατε ! πως γράφει π. ωάννης, μετατροπ ερν Μονν ες Συνοδικς προβλέπεται, ρητς κα σαφς, π το Συνοδικο Κανονισμο περ ερν Μονν. ς χω πληροφορηθ, Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος κ. ερώνυμος πολ λυπήθη, πληροφορηθες κ τν στέρων τι πέγραψε, καλ τ πίστει, τρες φορς τι π. ωάννης Διώτης πέπεσεν ες τ ποκρουστικ παραπτώματα τς τυρείας κα τς φατρίας δι τν πρότασίν του ν γίν Συνοδικ περίφημος ερ Μον Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου. Τ συνταρακτικν τοτο κα νευ προηγουμένου γεγονς γένετο ξ ατίας το Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου. π. ωάννης, ες τ τρία μέχρι τώρα βιβλία του περ τς ν Ναυπάκτ κκλησιαστικς τραγδίας, πεκάλυψε παρομοίαν, ς κα πολλς λλας κκλησιολογικς φρικαλεότητας ντς το ν θήναις Συνοδικο Μεγάρου ες βάρος τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου, ξ ατίας κα πρς χάριν το Ναυπάκτου κ. εροθέου Βλάχου.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, π. ωάννης Κ. Διώτης δν εναι τυχαος Κληρικός. Δν διαθέτει πολλος ερωμένους κκλησία το θεολογικο κα κκλησιαστικο ναστήματος το π. ωάννου, ποος «προσέφερε πολλ ες τν κκλησίαν, ες τν Κοινωνίαν κα ες τ λληνικ Γράμματα», κατ τν καδημίαν θηνν, ποία τίμησε δεόντως τν π. ωάννην ς «θεολόγον, δημοσιογράφον, συγγραφέα κα κδότην», δι’ λην τν κοινωφελ δρσιν του κα διαιτέρως πειδ εργάσθη όκνως π εκοσι (20) τη δι ν πανεκδώσ ν λλάδι (πρώτην φορν) τν «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΝ» το J.-P. Migne μ προσθήκην ες τος τόμους χιλιάδων σελίδων μ ξιόλογα νέα πιστημονικ κείμενα (εσαγωγαί, βιβλιογραφίαι, βιογραφικ στοιχεα, πίνακες κ.λπ.). Τ μνημειδες κα στορικν ατ ργον εναι διεθνς πηγ τν Πατερικν κα Βυζαντινν κειμένων. πισημαίνεται, π τ εκαιρί, τι π. ωάννης Διώτης, συνέχεια τς Πατρολογίας το Migne, δρυσε τν νέαν μεγαλειώδη κδοτικν Σειρν «ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», τς ποίας εναι κα Γενικς πιμελητής. ς δ ξήγγειλεν π. ωάννης, συνέχεια τν Μεταβυζαντινν Κειμένων, θ κολουθήσ κα κδοτικ Σειρ «ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» (1800-2000), στε λοι ο νεπανάληπτοι πνευματικο θησαυρο τν δύο χιλιάδων (2.000) τν το Χριστιανισμο ν συγκεντρωθον (δι πρώτην φορν) ες νιαον κδοτικν σμα (corpus). Θ εναι τ μγαλύτερον κδοτικν γεγονς παγκοσμίως κα φωτεινότερος πνευματικς φάρος τς Γς μετ τν γίαν Γραφήν.
Κα ερ Σύνοδος πένειμεν ες τν π. ωάννην τιμητικν διάκρισιν ψηλο πιπέδου, τ Παράσημον το ποστόλου Παύλου (Χρυσος Σταυρς μετ στέρος), «ο μόνον π τν διότητα το ελαβεστάτου τς Πίστεως μν λειτουργο, λλ κα ατν το φρυκτωρο τς λληνορθοδόξου Παραδόσεως το Γένους μν», πως κα πολλο λλοι κορυφαοι παράγοντες τίμησαν κα πνεσαν τν κάματον κα κανν τοτον ργάτην τς κκλησίας, ποος π πολλς δεκαετίας ξακολουθε ν γωνίζεται σθεναρς πρ τς ρθοδοξίας κα το λληνισμο. δ Πατριάρχης Μόσχας κα πασν τν Ρωσιν κ. Κύριλλος πένειμεν διος προσωπικς ες τν π. ωάννην Διώτην τιμητικν Παράσημον «δι τ μεγαλόπνοον ργον ναπτύξεως τς κκλησιαστικς πιστήμης κα τς πνευματικς διαφωτίσεως». Προστίθενται κόμη δύο μόνον π πλθος λλων προσωπικα μαρτυρίαι πρ το π. ωάννου Διώτη. μ πολλος τιμητικος τίτλους διακεκριμένος Καθηγητς τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν κ. Εάγγελος Δ. Θεοδώρου, ες πιστολήν του, δημοσιευθεσαν ες τν ρχν το Α΄ τόμου τς Σειρς «ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», γραψε κα ατ πρς τν π. ωάννην Κ. Διώτην:
«Μ τν βραβευθεσαν κα π τς καδημίας θηνν νέαν κδοσίν σας ν λλάδι τς Πατρολογίας το J.-P. Migne μ σπουδαα πιστημονικ συμπληρώματα κα μ τν ρξαμένην κδοσιν τν «ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» κα τν ν συνεχεί «ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ»καθίστασθε μέγας πνευματικς εεργέτης τς κκλησίας κα το θνους».
πίσης, Διδάκτωρ Θεολογίας κα Φιλοσοφικς κ. Νικόλαος Κ. Χαρακκος γραψεν τι: « π. ωάννης Διώτης εναι μία ρθόδοξος χριστιανικ κα γωνιστικ προσωπικότης. ποτελε ξίαν παντς παίνου. Εναι δεινς θεολόγος κα Πρότυπον θους κα Δράσεως δι’ μς τος συγχρόνους λληνορθοδόξους θεολόγους».
π. ωάννης Διώτης εναι μικρόσωμος γίγας τς πέννας, τν ποίαν χρησιμοποίησε κα χρησιμοποιε, μ καθαρν κα δυνατν κριτικν σκέψιν, πάντοτε πρ τς ληθείας κα τς Δικαιοσύνης. είμνηστος γωνιστς τς ρθοδοξίας ρχιμανδρίτης Χαραλάμπης Βασιλόπουλος επεν τι: « πέννα το π. ωάννου Διώτη εναι δαγκάνα» (που χρειάζεται). δ Καθηγητς τς ρχαίας λληνικς Φιλοσοφίας ν τ Φιλοσοφικ Σχολ το Πανεπιστημίου θηνν κ. Κωνσταντνος Νιρχος επεν τι: « π. ωάννης χει λεονταρίσσια πέννα».
π. ωάννης πεκάλυψε κα κατήγγειλε «τέρατα κα σημεα» το Ναυπάκτου κ. εροθέου κατ τς περιφήμου ερς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου. Ναυπάκτου ξηπάτησεν κόμη κα τ Συνοδικ Δικαστήρια, ς κα τν ερν Σύνοδον, πως πεκάλυψεν π. ωάννης, δι ν κδικηθ τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως. πεδείχθη μ τράντακτα ποδεικτικ στοιχεα ες τ κείμενα το π. ωάννου τι Ποιμενάρχης τς Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος πρξεν σύστολος ψευδολόγος κατ συρρον κα κατ’ πανάληψιν. π. ωάννης, ες τ βιβλίον του «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ», θεσε κα τ κεφάλαιον «Φρικιαστικ ψευδολογήματα κα λλα νομήματα το Ναυπάκτου εροθέου» (σελ. 80) ες τ ποον καταχωρε πεντήκοντα (50) συγκεκριμένας περιπτώσεις οκτρν ψευδολογημάτων το Ναυπάκτου κ. εροθέου. κόμη ες τ βιβλίον τοτο (σελ. 419) παναλαμβάνεται κα τ γραφν π το κορυφαίου εράρχου τς κκλησίας Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρο Χρυσοστόμου Θέμελεη τι « Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου κ. ερόθεος… φθασεν ες τ σημεον ν γίν κα ψευδολόγος». Ες λον δ τ ξακοσίων (600) περίπου σελίδων τοτο βιβλίον εναι διεσπαρμέναι κα πολλα λλαι φρικώδεις ψευδολογίαι το περιέργου τούτου πισκόπου. πισημαίνω μίαν τοιαύτην δαιμονικν ψευδολογίαν, ποία ποτελε κα διαίτερον κεφάλαιον το βιβλίου «ΑΠΕΣΤΡΑΦΗ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ» (σελ. 167). Κατ τν τελετν το γιασμο τν δάτων (Φτα 2013), Ναυπάκτου κ. ερόθεος ρνήθη ν παραλάβ τν Τίμιον Σταυρν π τν κολυμβητν δι ν μ συγχαρ κα ελογήσ ατόν, πειδ κολυμβητής συνδέεται μ τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως. πειδ κατ τν δίαν μέραν πρξαν λίαν δυσμεν σχόλια ες τ Διαδίκτυον κατ το κ. εροθέου δι τν νίερον ατν συμπεριφοράν του, ατός, ερεθες ες διέξοδον, δήλωσε δημοσί τι κολυμβητς ρνετο ν παραδώσ ες ατν τν Τίμιον Σταυρόν. γελοιοποιήθη Δεσπότης ατός !  Κατεξευτελίσθη!   ωσφορικ κα κατάφωρος ατ ψευδολογία του ποδεικνύεται περιτράνως ες τ βιβλίον το π. ωάννου. Κα μόνον δι τν λόγον ατν πρεπε ν εχε καθαιρεθ πίσκοπος οτος. πηγόρευσεν Δεσπότης ατς τν Θείαν Λειτουργίαν κα τν ερν ξομολόγησιν μεγάλων Κατασκηνώσεων Συλλόγων, πειδ ο Σύλλογοι ατο συνδέονται μ τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως. λλ κα ες τν Μονν ατν μεθόδευσεν κ. ερόθεος τν Συνοδικν παγόρευσιν τς λατρείας το Θεο. πίστευτον. Κα μως ληθινόν. Προσεπάθησεν κ. ερόθεος μ γραπτν νίερον ντολήν του ν μποδίσ τν ποπεράτωσιν το περικαλλεστάτου ερο ναο Παναγίας τς Ναυπακτιωτίσσης, τν ποον ατς θεμελίωσε κα κτίζει ερ Μον Μεταμορφώσεως. πηγόρευσε δ ες τν Ναν ατν κα τν τέλεσιν τς Θείας Λειτουργίας κα οασδήποτε τέρας εροτελεστίας, αθαιρέτως κα νευ οδενς λόγου, παρ μόνον π μσος, μπάθειαν, κδικητικότητα κα χθρότητα κατ τς Μονς. Δεσποτικν νοσιούργημα! ρνήθη Δεσπότης οτος ν χειροτονήσ πλειάδα εροδιακόνων κα Μοναχν τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως, κινούμενος πάλιν π μπάθειαν, κδικητικότητα κα χθρότητα κατ τς Μονς, καίτοι χει 35 περίπου φημεριακ κεν ες τν Μητρόπολίν του. Τν ρνησίν του ατν κα τν παγόρευσιν τς Θείας Λειτουργίας π. ωάννης Διώτης χαρακτήρισεν ς «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ». Εναι δυσεξαρίθμητα τ κτροπα, παρέκτροπα κα νομήματα το σκανδαλωδς προστατευομένου π τς ερς Συνόδου κα διχάσαντος τ ποίμνιόν του πισκόπου κ. εροθέου Βλάχου. Εναι μέγας Δεσποτικς σκανδαλισμός. Χαρακτηριστικ το σκανδαλισμο ατο εναι αξησις κα καλυτέρα ργάνωσις τν αρετικν ες Ναύπακτον, α σχετικα φωνα μικρν παιδίων, πως: «Μαμά, λέγει ψέματα Δεσπότης»; «Διατί, Γέροντα, δν σ φήνει Δεσπότης ν λειτουργς; Θ γίνω γ Δεσπότης κα θ σ φήνω ν λειτουργς» (παιδάκι 4 τν πρς τν γούμενον π. Σπυρίδωνα Λογοθέτην), ρνησις το Δημοτικο Συμβουλίου Ναυπάκτου ν γκρίν πρότασιν διοργανώσεως τιμητικς κδηλώσεως πρ το Ναυπάκτου κ. εροθέου δι τν συμπλήρωσιν δεκαετος ποιμαντορίας του, πειδ διώκει δίκως τν Μονν Μεταμορφώσεως κα πολλ λλα.
Δεσπότης τς Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος πέφερεν ες τν τοπικν κοινωνίαν μεγίστην πνευματικν φθοράν, λλ κα προσμέτρητον λικν συμφορν ες τν ερν Μονν Μεταμορφώσεως, τν μεγαλυτέραν κα τν πλέον ργανωμένην Μονν τς Μητροπόλεώς του, μ καταστρεπτικς οκονομικς πιπτώσεις κα ες τν Μητρόπολιν.
Μ τς κατν ξήκοντα (160) περίπου δικαστικς ντιπαραθέσεις του μεταξ ατο κα τς Μονς νώπιον Δικαστικν ρχν, τς ποίας προεκάλεσεν κ. ερόθεος μ σαρίθμους παρανόμους νεργείας του, χωρς ν δικαιωθ διος ες τς ντιπαραθέσεις ατάς, μ τς κτρωματικς γραπτς συκοφαντίας του κατ τς Μονς κα τς σατανικς κκλήσεις του πρς τν Λαν το Θεο ν μ νισχύ οκονομικς τν Μονήν, μ τν πόλυσιν π φημεριακς θέσεις τν ερομονάχων τς Μονς κα μ τν ρνησίν του ν χειροτονήσ κα ν διορίσ (τότε δν εχον παγορευθ ο διορισμο φημερίων) πολλος δελφος τς Μονς κα μ πολλος λλους τρόπους, κδικητικς οτος πίσκοπος ζημίωσε τν Μονν ατν πλέον το νς κατομμυρίου (1.000.000) ερώ. Ατς λοιπν, οκεος πίσκοπος ερόθεος Βλάχος εναι ξ λοκλήρου παίτιος δι ν μ χ ποπερατωθ κόμη προαναφερθες μεγάλος κα περικαλλς ερς Νας Παναγίας τς Ναυπακτιωτίσσης κα δι τν διακοπν κτελέσεως κα λλων σημαντικν ργων τς Μονς. Οδες ποτ πίσκοπος μπόδισε κατ δαιμονικν τρόπον τν προκοπν Μονς τς Μητροπόλεώς του. Τ φαινόμενον τοτο εναι πρωτάκουστον.
Μ τς δαπάνας τν πολλν ς νω δικαστικν ντιπαραθέσεων, μ τς δαπάνας χθρικν δημοσιευμάτων κα λλων νεργειν κατ τς ν λόγ ερς Μονς Μεταμορφώσεως, Δεσπότης τς Ναυπάκτου ζημίωσεν ες μεγίστην κτασιν κα τν μικρν κα πτωχν Μητρόπολίν του. λλ κα προαναφερθεσα ζημία το νς κα πλέον κατομμυρίου ερ ες βάρος τς Μονς εναι κα ατ ες τν πραγματικότητα ζημία τς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, διότι Μον ατ νήκει ες τν Μητρόπολιν.
Μακαριώτατε κα Σεβασμιώτατοι, δο κα τ σύλληπτον π νθρωπίνης διανοίας. ερ Μον Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου εχε λάβει μίαν οκονομικν πιχορήγησιν π κονδύλια τς Ερωπαϊκς νώσεως δι τ κτιριακ ργα της. πιχορήγησις ατ χρησιμοποιήθη νομίμως π τς Μονς κα πρξε γραπτς σχετικ κρατικ πιστοποίησις. Παραδόξως κα πιστεύτως, μετ παρέλευσιν δεκαπέντε (15) τν, κινητοποιήθη Ναυπάκτου κ. ερόθεος πρς λας τς ρμοδίας κρατικς πηρεσίας δι ν θέσ π’ ψιν ατν πραγματικς νυπάρκτους τυπικς παρεκκλίσεις κατ τν κτέλεσιν τν ργων τς πιχορηγήσεως ν τ Μον δι ν πιτύχ κύρωσιν το κρατικο λέγχου νομίμου διαθέσεως τς πιχορηγήσεως, περ κα πέτυχε, μ ποτέλεσμα τ ρμόδιον πουργεον ν νακαλέσ τν πιχορήγησιν κα ν παιτήσ τν πιστροφν λοκλήρου το χρηματικο ποσο τς πιχορηγήσεως, τ ποον μ τος νομίμους τόκους περβαίνει τ δύο κατομμύρια (2.000.000) ερώ. θεόφοβος ατς Ποιμενάρχης κα πνευματικς γέτης τς Ναυπάκτου δημοσιοποίησε τ κατόρθωμά του ατό σον ερύτερον δυνήθη, μ κραυγάζουσαν χαιρεκακίαν, ποία εναι κατ πολ χειροτέρα κα ατο το μίσους, δι ν κθέσ δίκως κατ τν πλέον λεεινν τρόπον λόκληρον τν ξιόλογον Μοναστικν δελφότητα τς Μονς. πειδ δ Μον δυνατε ν πιστρέψ τ λιγγιδες ατό χρηματικν ποσόν, τ ποον χει διαθέσ, πρέπει, ς λέγεται, ν πιστρέψ τ ποσν ατ Μητρόπολις Ναυπάκτου, ποία εναι προϊσταμένη ρχ τς Μονς. λλ κα Μητρόπολις δυνατε ν πληρώσ τ ποσν ατό, πότε σως ποχρεωθ διος Μητροπολίτης κ. ερόθεος Βλάχος ν καταβάλ τ ποσν ατό, ἐὰν δν νακληθ πουργικ πόφασις τς τοιαύτης πιστροφς, τν ποίαν ατς προεκάλεσε. Κατάντημα κα ατ τς σατανικς Δεσποτικς κδικητικότητος.
κόμη, Ναυπάκτου κ. ερόθεος γωνίσθη π τη δι ν πιτύχ, κινούμενος π μπάθειαν κα χθρότητα, κατεδαφίσεις δθεν παρανόμων κτισμάτων τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως μ συνεχες παρεμβάσεις του ες τ ρμόδια Πολεοδομικ Γραφεα. Τοιαται κατεδαφίσεις δν πραγματοποιήθησαν, διότι δν πρξαν ες τν Μονν τοιατα παράνομα κτίσματα. Συνέβη μως τ θλιβερν ν παρασυρθον π τς μπαθες πιδιώξεις το Ναυπάκτου πάλληλοι τς Πολεοδομίας ες παρανόμους σχετικς νεργείας των κα ν εναι τώρα πόδικοι ες τ ποινικ δικαστήρια. λλ κα ἐὰν κόμη πρχον πολεοδομικα παρεκκλίσεις, κ. ερόθεος, ς φυσικς προστάτης τς Μονς πρεπε ν μεριμνήσ δι τς σχετικς νομιμοποιήσεις, πως πράττουν λοι ο λλοι Μητροπολται δι’ λα τ κκλησιαστικ Καθιδρύματα.
Προτίθεμαι ν τυπώσω τν παροσαν καταγγελίαν μου δι ν διανεμηθ ες οκίας κα καταστήματα τς Ναυπάκτου. Λα το Θεο τς κατ Ναύπακτον κκλησίας, φο Διοικοσα κκλησία, γνωστον δι ποίους, κρατ κόμη ς Ποιμενάρχην τν κ. ερόθεον Βλάχον, σ ν κδιώξς ατν τν καταστροφέα το ξακουστου Μοναστηριο σου κα κατασκανδαλίσαντα τν τοπικν κοινωνίαν, ποία χει νάγκην ατο το ερο κοσμήματος το τόπου. Οδεμίαν νάγκην χει λη ερ Μητρόπολις, προσωπικς το κ. εροθέου. ταν πομακρυνθ κατάλληλος κα ποτυχών οτος Ποιμενάρχης, θ ντικατασταθ μέσως, διότι νέρχονται ες κατοντάδας ο κλόγιμοι πρς ρχιερατείαν.
π. ωάννης Διώτης γραψεν τι γούμενος τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου π. Σπυρίδων Λογοθέτης εναι δημιουργς νς νέου Κάστρου τς ρθοδοξίας κα εεργέτης το τόπου, πως χουν νακοινώσει κα τ παγγελματικ Σωματεα τς Ναυπάκτου, ν κ. ερόθεος εναι «δίστακτος καταστροφεύς». «Ποιμένες πολλο διέφθειραν τν μπελνα μου» (ερ. ιβ΄,10). Ναυπάκτου κ. ερόθεος Βλάχος καλεται ν κάμ ατοκριτικν δι ν διαπιστώσ μήπως νήκει κα ατς ες τν κατηγορίαν τοιούτων ποιμένων.
Παρ πάντα σα προεξετέθησαν κα σα πολ περισσότερα κόμη πεκαλύφθησαν ες τ τρία βιβλία το π. ωάννου Διώτη, ες τν Τύπον κα ες τ Διαδίκτυον, ερ Σύνοδος, π μίαν δεκαπενταετίαν κα πλέον, φήνει νενόχλητον κα ντελς σύδοτον τν μφιλεγόμενον κα ντιλεγόμενον τοτον ρχιερέα κα κ παραλλήλου φοδιάζει ατόν, μέσως κα νεξετάστως, μ σας Συνοδικς ποφάσεις παραγγέλλει κατ τς ερς Μονς Μεταμορφώσεως κα ναντίον το π. ωάννου Διώτη, π τν ποον ερ Σύνοδος φρεσε κα τν λευθερίαν το λόγου, προφανς, νεκα παρασκηνιακν νεργειν το Ναυπάκτου, δι ν μ λέγχωνται α παράνομοι, ντικανονικαί, ψευδολογικα κα κδικητικα νέργειαι ατο. Ετυχς, π. ωάννης ρνήθη ν τηρήσ ατν τν δικτατορικν παγόρευσιν κα γραψε τ τρία (3) ς νω ποκαλυπτικ βιβλία ες βάρος το ρχιερέως κ. εροθέου Βλάχου κα δέκα (10) περίπου σχετικ πομνήματα πρς τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον κ. ερώνυμον κα τν ερν Σύνοδον.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ  Β' ΜΕΡΟΣ