Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ο διωχθείς από την Μητρόπολη Βεροίας αντι-Οικουμενιστής ιερέας, τιμάται από την Μητρ. Πειραιώς!Ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς τίμησε (ἐδῶ) τὸν ἀντι-Οἰκουμενιστὴ ἱερέα π. Ματθαῖο (ἔγγαμο ἱερέα καὶ πατέρα 2 ἀνήλικων παιδιῶν), ποὺ διώχθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, ἐπειδὴ διετύπωνε ὀρθόδοξες θέσεις μὲ τὰ ἄρθρα του, τὶς θεολογικὲς ἐπιστολές του καὶ τὶς ἄλλες θαρραλέες ὁμολογιακὲς παρεμβάσεις καὶ ἐνέργειές του.
Ὅπως ἔγκυρα πληροφορηθήκαμε, στὸν π. Ματθαῖο εἶχαν ἀσκηθεῖ ἀφόρητες πιέσεις γιὰ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν ἐνοριακή του θέση ἐπὶ ἀπειλῇ καθαιρέσεως, γιατί δὲν δεχόταν νὰ παύσει τὶς ἐλεγκτικὲς γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους θέσεις του (ἐδῶ). Μάλιστα ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης ἀφιέρωσε 2 μηνιαῖες ἱερατικὲς συνάξεις του, καταφερόμενος ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ π. Ματθαίου καὶ τοῦ τάχα κακοῦ ποὺ δημιούργησε στὴν περιοχή, ξεσηκώνοντας τοὺς ὀρθοδόξους ἐναντίον τῆς φιλο-αιρετικῆς πολιτικῆς τῶν ἱεραρχῶν!
Εἶναι πλέον φανερὰ ὁ διωγμὸς τῶν ὀρθοδοξούντων ἱερέων καὶ ἡ φθορὰ ποὺ συντελεῖται στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο παρατηρεῖται ἰδιαίτερα στὶς Μητροπόλεις σὰν αὐτὴ τῆς Βεροίας, ὅπου ὁ Μητροπολίτης μὲ τὶς ἐνέργειές του, ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἱερεῖς που τὸν ...μιμοῦνται(!) ἐκφράζουν ἐμπαθεῖς, ἀνιστόριτες καὶ κακόδοξες θέσεις, ὡς ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοβρᾶ (Βεροίας) π. Παντελεήμων Κορφιωτάκης (ἐδῶ), ὁ ὁποῖος βαρυγδούπως ἀπεφάνθη: «Ἂν εἶναι Αἵρεσι ὁ Οἰκουμενισμός, τότε ὁ Ἀντι-οικουμενισμὸς εἶναι Παναίρεσι»!
Καὶ διερωτᾶται ὁ ἱστολόγος ποὺ μᾶς δίνει αὐτὴν τὴν πληροφορία:
«Ο μητροπολιτης κ. Παντελεημων τι λεγει γι αυτες τις θρασυτατες ...σοφιες του ηγουμενου του;»!
***
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς δὲν ἀνήκει σ’ αὐτὴν τὴν κατηγορία. Ἔχει πάρει θέση κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· τοῦτο εἶναι ἐξόφθαλμο. Δὲν πρέπει, ὅμως, νὰ ξεχνοῦν, ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, καὶ φυσικὰ καὶ ὁ π. Ματθαῖος, ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ Πειραιῶς διεξάγεται μὲ ἀντιπατερικὸ τρόπο, ποὺ οὐσιαστικὰ εὐνοεῖ τὴν ἐπέκταση καὶ ἐμπέδωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφοῦ, ἀντὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ, παραμένει κοινωνῶν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους! Τοῦτο τὸ ἀπέδειξε ἀρκούντως στὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε τὸν περασμένο Νοέμβριο στὸν Πειραιᾶ περὶ Ἀποτειχίσεως.
Εὐχόμαστε ὁ π. Ματθαῖος νὰ ἔχει τὴν ἐλευθερία στὴ νέα του θέση καὶ μὲ τὶς νέες ποιμαντικὲς ἁρμοδιότητες νὰ ὀρθοτομεῖ καὶ νὰ ὁμολογεῖ τὸν «λόγον τῆς ἀληθείας»