Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ,ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ