Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Το όραμα του Βαρουφάκη για έξυπνες κάρτες Smart id Card για όλους είς εφαρμογήν του σχεδίου της Νέας Τάξεως, ενώ η ηγεσία της Εκκλησίας συνδειπνεί μετά των σχεδιαστών της Νέας Τάξεως