Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

"Ελληνισμός και Ορθοδοξία εν Διωγμώ", Ν. Χειλαδάκη

μιλία το κ. Νικόλαου Χειλαδάκη στν Λάρισα 15/03/2015
«Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία ἐν Διωγμ» - Part1
Προαναγγείλαμε ὅτι θὰ ἀναρτήσουμε τὸ Βίντεο μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Χειλαδάκη στὴ Λάρισα, ὅταν τοῦτο ἑτοιμαστεῖ. Τό κάνουμε, παραπέμποντας στὴν ἀνάρτησή μας ἐκείνη, στὴν ὁποία εἴχαμε δημοσίευση ὅσα προλογικὰ εἶχε ἀπευθύνει ατὸ ἀκροατήριο ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς.


Προλόγησις

τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

μὲ θέμα:
«Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία ἐν διωγμῷ»
ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ
Τὰ γεγονότα τῶν καιρῶν μας, πέρα ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἐπίδρασί των καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τὴν ὁποία ἀσκοῦν στοὺς ἀνθρώπους ὅλης τῆς γῆς, θεωροῦμε ὅτι ἔχουν ἰδιαιτέρα σημασία, καὶ αἰσθανόμαστε ὅτι ἀσκοῦν πλέον ἀσφυκτικὴ ἐπιρροὴ στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Κατανοοῦμε ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ὅλο τ.... (συνέχεια ἐδῶ).    http://paterikiparadosi.blogspot.gr/