Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Φοβερές καταγγελίες για Επίσκοπο. Ο Οικουμενιστής Πατριάρχης Αλεξανδρείας πρέπει να τις διαψεύσει, για να αναπαύσει τις συνειδήσεις των νεοφώτιστων, κυρίως, χριστιανῶν ή -αν αληθεύουν- να προβεί στην αποπομπή του!


Τον Χριστό δεν τον πρόδωσε  μόνο ο Ιούδας αλλά και ο ύπνος των μαθητών Του


Μιὰ πληροφορία ποὺ προκαλεῖ θλίψη δημοσιεύτηκε στὴν μεγαλύτερη λεκτρονική ἐφημερίδα τοῦ Κονγκό, ποὺ «ἀμαυρώνει τὴν εἰκόνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», ὅπως τονίζεται στὸ δημοσίευμα. Πρόκειται γιὰ καταγγελία γύρω ἀπὸ τὶς δραστηριότητες Ἐπισκόπου ποὺ κι ἄλλες φορὲς μᾶς ἀπασχόλησε καὶ ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας. (Στὴ διπλανὴ φωτογραφία ὁ Ἐπίσκοπος μὲ τὴν σύζυγο τοῦ Προέδρου τοῦ Κονγκό). 
Οἱ Οἰκουμενιστικές ‒διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακές‒ ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρου εἶναι γνωστές. Ὅμως, οἱ Οἰκουμενιστές, στὰ θέματα τῶν Διαλόγων καὶ τῶν συμπροσευχῶν, ἐπικαλοῦνται διάφορους λόγους, διαστρέφοντας τὰ πράγματα, καὶ παραπλανώντας τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀγνοοῦν. Στὰ θέματα ὅμως τῆς ἠθικῆς, τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ὁπότε ὁ Πατριάρχης δὲν ἔχει ἄλλο δρόμο: ἢ θὰ πρέπει μὲ στοιχεῖα νὰ ἀποδείξει τὴν ἀθωότητα τοῦ Ἐπισκόπου του (γιὰ νὰ ἀναπαύσει τὶς συνειδήσεις), ἢ νὰ ἀποπέμψει τὸν ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπο. Διαφορετικὰ θὰ ἀποδείξει ἄλλη μιὰ φορὰ ἀληθινοὺς τοὺς λόγους τῶν Πατέρων ποὺ διδάσκουν ὅτι αἵρεση καὶ ἠθικὲς παρεκτροπὲς συμβαδίζουν καὶ συμπροεύονται.
Παραθέτουμε:
1) τὸ κείμενο καὶ δίπλα μιὰ πρόχειρη μετάφραση καὶ στὴ συνέχεια
2) Φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἐφημεριδα.