Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Ο «οικουμενισμός του αίματος»!

«Σήμερα ζούμε, αγαπητοί αδελφοί τον οικουμενισμό του αίματος» είπε στους ‘’Πεντηκοστιανούς’’ ο Πάπας Φραγκίσκος!
«Αυτός που διώκει τους Χριστιανούς δεν τον νοιάζει αν είναι Ευαγγελικός, Ορθόδοξος, Λουθηρανός, Καθολικός, Αποστολικός …δεν τον νοιάζει.  Είναι Χριστιανοί.  Και το αίμα είναι ενωμένο»!!!
Καὶ μόνο αὐτὲς οἱ δηλώσεις τοῦ Πάπα θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποχρεώσουν τὸν Πατριάρχη νὰ διακόψει ἀμέσως τοὺς Διαλόγους, …ἐὰν ἦταν Ὀρθόδοξος! Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο «το αίμα είναι ενωμένο»! Καὶ ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος βιώνει τὸν «οικουμενισμό του αίματος»!
Ἰδέτωσαν ταῦτα καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ποὺ κοινωνοῦν ἀκόμα μὲ τὸν «οικουμενισμό του αίματος» τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν κομπάρσων του!

ΑΤΟΠΕΣ  ΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Σε αιρετική σύναξη Παπικών και "Πεντηκoστιανών" παστόρων).

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Πάπας Φραγκίσκος (Vatican insider (24/5/2015), για την «Ημέρα της χριστιανικής ενότητας», που διοργανώθηκε από την Παπική ‘’επισκοπή’’ Phoenix των ΗΠΑ, σε συνεργασία με μια ομάδα ‘’Πεντηκoστιανών’’ παστόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνετο και ο γνωστός  ‘’Πεντηκοστιανός’’ πάστορας John Taettino, διετύπωσε στρεβλές θέσεις τόσο για τη θεολογία όσο και για την Χριστιανική ενότητα.
«Σήμερα ζούμε, αγαπητοί αδελφοί τον οικουμενισμό του αίματος», είπε στους ‘’Πεντηκοστιανούς’’ ο Πάπας Φραγκίσκος.  «Σήμερα, μαζί, εσείς εκεί και εγώ από  τη Ρώμη, να ζητήσουμε από τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, και   να μας δώσει την χάρη, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε όλοι ένα, έτσι ο κόσμος να πιστέψει», πρόσθεσε κατόπιν ο Πάπας Φραγκίσκος, διαστρέφοντας εννοιολογικώς την Χριστιανική ενότητα . 
Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς σημειώνει: «Η Εκκλησία διδάσκεται μεν υπό του Ζωαρχικού Πνεύματος, αλλά δια μέσου των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων».
«Και μπορώ να σκεφτώ κάτι που θα μπορούσε να είναι ανόητο, ή ίσως μια αίρεση, δεν ξέρω», συνέχισε  ο Πάπας Φραγκίσκος, «αλλά υπάρχει κάποιος που ‘’ξέρει’’ ότι παρά τις διαφορές, είμαστε ένα». 
«Αυτός που διώκει τους Χριστιανούς σήμερα, που μας χρίζει με το μαρτύριο, γνωρίζει ότι οι Χριστιανοί είναι μαθητές του Χριστού, είναι ένα, είναι αδέλφια.  Δεν τον νοιάζει αν είναι Ευαγγελικός, Ορθόδοξος, Λουθηρανός, Καθολικός, Αποστολικός …δεν τον νοιάζει.  Είναι Χριστιανοί.  Και το αίμα είναι ενωμένο», επεξήγησε τι επακριβώς εννοεί.  Αντιλαμβάνεται κανείς χωρίς καμιά αμφιβολία, πως ο Πάπας Φραγκίσκος και οι Παπικοί αντιλαμβάνονται την ενότητα.
Εξάλλου η υπόδειξή του ή μάλλον η παραδοχή του «θα μπορούσε να είναι ανόητο, ή ίσως μια αίρεση, δεν ξέρω», από μόνη της επεξηγεί πλήρως τη στρέβλωση.
«Η γνώση των θεολόγων θα μας βοηθήσει», τόνισε με έμφαση κατόπιν ο Πάπας Φραγκίσκος, «αλλά αν περιμένουμε τους θεολόγους να συμφωνήσουν τούτο θα επιτευχθεί την ημέρα της τελικής κρίσης». 
[Σημ. «Πατερικῆς Παράδοσης»: Εἶναι ἐκπληκτικὸ ὅτι τὰ ἴδια εἶπε καὶ ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας!
«Και έχομεν τους θεολόγους εκατέρωθεν, οι οποίοι μελετούν το ζήτημα της επανόδου εις τα παλαιά. Και επειδή δεν έχω πολλές ελπίδες από τον θεολογικόν διάλογον -με συγχωρήσετε οι θεολόγοι- δι’ αυτό εγώ προτιμώ τον διάλογο της αγάπης. Να αγαπηθούμε! Και τι γίνεται σήμερα; Πνεύμα μέγα αγάπης εξαπλώνεται υπέρ τους Χριστιανούς Ανατολής και Δύσεως. Ήδη αγαπώμεθα. Ο Πάπας το είπε: απέκτησα έναν αδελφόν και του λέγω σ’ αγαπώ! Το είπα και εγώ: Απέκτησα έναν αδελφό και του είπα σ’ αγαπώ! Πότε θα έλθη αυτό το πράγμα; Ο Κύριος, το ξέρει. Δεν το ξέρομε. Αλλά εκείνο το οποίο ξεύρω, είναι ότι θα έλθη. Πιστεύω, ότι θα έλθη. Διότι δεν είναι δυνατόν να μη έλθη, διότι ήδη έρχεται. Διότι ήδη εις την Αμερικήν μεταλαμβάνετε πολλούς από το Άγιον ποτήριον και καλά κάνετε! Και εγώ εδώ, όταν έρχωνται Καθολικοί η Προτεστάνται και ζητούν να μεταλάβουν, τους προσφέρω το Άγιον Ποτήριον! Και εις την Ρώμη το ίδιο γίνεται και εις την Αγγλίαν και εις την Γαλλίαν. Ήδη έρχεται μοναχό του»!
Συμφωνοῦν λοιπόν, συμφώνησαν ἀπὸ τότε, ἡ προδοσία ἔχει ἀπὸ τότε συντελεστεῖ, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ δοῦμε νὰ τὴν σιγοντάρουν καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες, ποὺ παλαιότερα τὴν κατήγγειλαν καὶ προανήγγελαν διακοπὴ μνημοσύνου ἀπὸ τοὺς προδότες Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους].
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η θεολογική  αλήθεια καθίσταται με τα απαράδεκτα τούτα λόγια δευτερεύουσα και ότι πεισματικά αγνοείται το, «εν αληθεία προσκυνήσουσι οι αληθινοί προσκυνηταί» Ιω. 4,23.
Αυτό  που ο ιερεύς εύχεται εις την Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, «Τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε˙ τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία», αυτό ας είναι και η διάπυρος ευχή μας για την πραγματική ενότητα, με την  επιστροφή των πεπλανημένων στην Μία Αγία Εκκλησία.  Αυτό υποδεικνύει η αγάπη προς τον Θεόν και τους πεπλανημένους συνανθρώπους μας.
Ή ακόμη αυτό που  ο Άγιος Νεκτάριος παρακαλούσε τον Θεό να φωτίσει τον Πάπα «να επιστρέψει στην Εκκλησία ότι παρ’ αυτής αφήρεσεν ως μη ώφειλεν», δεικνύοντας Ορθοδόξως την σωτηριώδη του έγνοια για την πραγματική Χριστιανική ενότητα.