Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Είχε δίκιο ο π. Ι. Ρωμανίδης, όταν περιέγραφε την ...επιθαλάμιο Οικουμενιστική μέθοδο υπογραφής της "ενώσεως" των "εκκλησιών"!

Είχε δίκιο ο π. Ι. Ρωμανίδης, όταν περιέγραφε την ...επιθαλάμιο Οικουμενιστική μέθοδο υπογραφής της "ενώσεως" των "εκκλησιών"!

Παρασκήνιο ντροπῆς!

Ποιοί Ορθόδοξοι(;) Ιεράρχες ψήφισαν

στο Σαμπεζύ υπέρ τών Σοδομιτών;

Πηγή: agonasax
Κάποιοι από αυτούς, μέσα από τα λεγόμενά τους, καί γιά να μή τούς φέρει κανείς αντίσταση, προσπάθησαν έντεχνα να εξομοιώσουν με τούς ρατσιστές καί τούς Ναζιστές όσους δέν συμφωνούνε μαζί τους...

Ξεχνώντας, όχι μόνο τά φοβερά λόγια τού Θεού γιά τό αφύσικο αυτό καί ολέθριο πάθος, αλλά ακόμη καί τον Απόστολο Παύλο,  τούς Αγίους τής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, καί τίς προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους πού καταδικάζουν με βαριά επιτίμια τήν θανάσιμη αυτή αμαρτία...
Έτσι όμως όπως πάμε, φαίνεται ότι ποτήρι της οργής του Θεού πρέπει, το δίχως άλλο, να είναι έτοιμο να ξεχειλίσει…

Και μεγάλοι υπεύθυνοι για την καταστροφή πού θα
επακολουθήσει δεν θάναι μόνο ο απλός πιστός καί ο κοσμάκης πού πολλές φορές δεν ξέρει τι ακριβώς πιστεύει, αλλά μεγάλοι υπεύθυνοι θα είναι όλοι εκείνοι οί Εκκλησιαστικοί, Ιεράρχες κυρίως, θρησκευτικοί λαϊκοί σύμβουλοι και Καθηγητές όλων αυτών πού παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις «εν κρυπτώ και παραβύστω», εν αγνοία του λαού.

Ενός λαού  πού βρίσκεται συνήθως πρό τετελεσμένων και υπογεγγραμμένων καταστάσεων...

Αυτό πού διέρρευσε στα ΜΜΕ και συνέβη τις μέρες αυτές στο Σαμπεζύ της Γενεύης, στις συζητήσεις για την 8η Οικουμενική Σύνοδο πού ετοιμάζεται, δείχνει το μέγεθος της σήψης πού έχει εισχωρήσει στο σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας…

Παρακάτω περιγράφεται τί ακριβώς συνέβη και ποιοί είναι όλοι εκείνοι πού δεν φέρθηκαν όχι μόνο σαν Ιεράρχες αντάξιοι τής Αποστολικής τους διαδοχής, αλλά δεν φέρθηκαν ούτε καί σαν έχοντες αίσθημα τιμής καί ανδρικού προσανατολισμού πού κάθε φυσιολογικός άνδρας πρέπει νά έχει...( καί όπως έλεγε ένας Θεολόγος "δέν ντράπηκαν ούτε τα παντελόνια τους...")

Προσπάθησαν μάλιστα ανεπιτυχώς, να νομιμοποιήσουν ένα πάθος ατιμίας καταχωρώντας το σαν μια συνηθισμένη κατάσταση τού κόσμου σήμερα !

Όπως το βήξιμο καί τό φτέρνισμα !

Αυτή ακριβώς η σύμπλευση Ιεραρχών με την «τοιούτου» είδους αμαρτία, καθώς και η προσπάθεια να χαρακτηρισθούν ως «ρατσιστές και ναζιστές» όσοι διαμαρτύρονται γι΄ αυτά τά θανάσιμα πάθη , αλλά και η προηγούμενη αποδοχή εκ της Ιεράς Συνόδου όχι μόνο του αντιρατσιστικού Νόμου αλλά και κάποιων άρθρων υπέρ τών ομοφυλοφίλων δείχνει ότι κάποιο βαρύ πάθος σέρνεται και μέσα στην Ιεραρχία πού τελικά τα υπογράφει όλα !

Τά υπογράφει, είτε εκβιαζομένη υπό της Πολιτείας ( λόγω υπαρχόντων «στοιχείων» εναντίον κάποιων…), είτε αδιαφορούσα σαν Ιεραρχία για τις μετά ταύτα συνέπειες…

Το επιμύθιο της Ιεραρχίας ότι «σ΄εμάς άλλο νομοσχέδιο παρουσίασε η Κυβέρνηση με το οποίο και συμφωνήσαμε, και ότι άλλο έφερε στην Βουλή, δεν πείθει πιά κανέναν !

Τά γεγονότα στο Σαμπεζύ από διορισμένους υπό της Ιεραρχίας γνωστούς «νεωτερίζοντας» ιεράρχες πού εσκεμμένα στάλθηκαν εκεί γνωρίζοντας τό "ποιόν" τους, δείχνουν καί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πού ήθελαν...

Αλλά και εάν πράγματι είχε συμβεί έτσι, ώστε «άλλο συμφώνησε η Σύνοδος και άλλο έφεραν στην Βουλή…» θα έπρεπε να ξεσπάσουν έντονες διαμαρτυρίες μετά, αποκαλύπτοντας στον λαό τά πονηρά συμβάντα.

Αντιθέτως, ουδεμία διαμαρτυρία έγινε από τήν ιερά Σύνοδο και τα πάντα κουκουλώθηκαν !
Και μαζί τους, κουκουλώθηκαν και τά Σόδομα και τά Γόμορα, μέχρι να πάρουν φωτιά καί να μάς κατακάψουν, όπως τότε, όλους μας...