Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

ΟΜΙΛΙΑ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Βίντεο): Όχι μόνο δεν θέλουμε να αγωνιστούμε κατά των Οικουμενιστών, αλλά δεν θέλουμε ούτε και να μάθουμε για τον Οικουμενισμό!Περὶ θαύματος ἁγίας Εὐφημίας.
     


Καὶ οἱ  αἱρετικοί μονοφυσίτες πίστευαν ὅτι θὰ κάνει θαῦμα γι’ αὐτούς, ἀλλὰ ἡ Ἁγία τοὺς ἀπογοήτευσε! Ὅταν ἔβαλαν τοὺς Τόμους μὲ τὰ ὀρθόδοξα καὶ κακόδοξα Δόγματα, ὁ Ὀρθόδοξος Τόμος ἔμεινε στὴν ἀγκαλιά της, ἐνῶ ὁ αἱρετικὸς πετάχτηκε στὰ πόδια της!


Περὶ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:
   


Σ’ αὐτήν οἱ νέο-πατέρες Οἰκουμενιστὲς ποὺ θὰ τὴν πραγματοποιήσουν θὰ τὰ βροῦνε μὲ τοὺς αἱρετικούς! Μὲ τὴν πανορθόδοξο Σύνοδο θὰ ἀνοίξει τὸ δρόμο γιὰ τὸ σφράγισμα καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου!  Κι ἂν τὴν δεχθοῦμε θὰ γίνουμε κι ἐμεῖς αἱρετικοί, χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι τώρα εἴμαστε κατὰ πάντα ὀρθόδοξοι, ἀφοῦ ἔχουμε ἀναιμικὴ Πίστη καὶ δὲν θέλουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ ἤδη ἀκολουθοῦμε τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

   Σήμερα ὄχι μόνο δὲν θέλουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ δὲν θέλουμε οὔτε καὶ νὰ μάθουμε γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό! Δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιαστοῦμε γιὰ τὸν Χριστό. Κλείσανε οἱ Τράπεζες καὶ πανικοβληθήκαμε. Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί καὶ τὸ πιστοποίησαν. Ἐξαρτώμαστε ἀπὸ τὸ χρῆμα, ὄχι ἀπὸ τὸ Θεό!