Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

23ο Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας στην οικουμενιστική μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Ιταλίας

Οι Άγιοι Πατέρες δὲν θὰ περνοῦσαν οὔτε …ἀπ’ ἔξω!!!

23ο Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας στην οικουμενιστική μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Ιταλίας (ΦΩΤΟ)


Ἄλλο ἕνα Διεθνὲς Συνέδριο «Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας» διεξάγεται. Ἀπὸ τὸ χῶρο διεξαγωγῆς, τοὺς συμμετέχοντες καὶ τὴν θεματολογία εἶναι φανερὸ ὅτι ἀπουσιάζει ἀπ’ αὐτὸ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα! Ἀπὸ ἕνα τέτοιο συνέδριο οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν θὰ περνοῦσαν οὔτε …ἀπ’ ἔξω!!! Τοῦτο εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ποὺ μᾶς ἄφησαν καὶ τὰ πεπραγμένα τους, μὲ καθοδηγητικὸ παράδειγμα τὴν στάση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη, ποὺ δὲν μπῆκε στὸ λουτρὸ ποὺ ἦταν ὁ αἱρετικὸς Κήρινθος, πόσο μᾶλλον νὰ συνυπάρξει καὶ νὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ αἱρετικούς!

Τὸ 23ο, λοιπόν, «Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας» πραγματοποιεῖται στην οικουμενιστική μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Ιταλίας ἀπὸ 9-12 Σεπτεμβρίου 2015 καὶ ἔχει θέμα: «Έλεος και Συγχώρησις».

Συμμετέχουν: «Ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος από την Κύπρο, ο π. Βασίλειος Θερμός, oι καθηγητές του ΑΠΘ Βασιλειάδης και Δ. Μόσχος κ.α.».

Διαβάζοντας κανεὶς τὰ θέματα τοῦ Συνεδρίου ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ πορεία τῶν «ὀρθόδοξων» Οἰκουμενιστῶν εἶναι σαφῶς μὴ ἀναστρέψιμη, ἀφοῦ δὲν διαφαίνεται στὰ θέματά τους οὔτε ὑποψία συζήτησης γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν στὴν Μία Ἐκκλησία, παρὰ μόνο διευθέτηση τῶν θεμάτων ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἕνωση. Καὶ πράγματι ἔρχεται γοργά, θὰ ἐπιτευχθεῖ ἀναπότρεπτα αὐτὴ ἡ ἕνωση (ποὺ στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια ἔχει πραγματοποιηθεῖ), μόνο ποὺ θὰ εἶναι πραγματικὴ ἕνωση τῶν Οἰκουμενιστικῶν ὁμάδων, ἀφοῦ μόνο ὁμόφρονες στὴν πίστη μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν· καὶ αὐτοὶ ὁμοφρονοῦν στὴν κακοδοξία! Ὅσο γιὰ τὴν Ἐκκλησία, αὐτὴ δὲν ἔχει κάτι ὅμοιό της καὶ ἐκτὸς αὐτῆς μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἑνωθεῖ, ἀφοῦ εἶναι Μία, τὸ ἀδιαίρετο Σῶμα τοῦ Ἑνὸς Χριστοῦ. Ἡ Μία Ἐκκλησία περιμένει τοὺς μετανοοῦντας αἱρετικοὺς νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ μετανοίᾳ μέλη της.

Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς τὴν δουλειά τους κάνουν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ στάση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ποὺ συνεχίζουν ἀθεόφοβα νὰ κοινωνοῦν μαζί τους καὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.


Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Συνεδρίου:
 
ENZO BIANCHI, Prior of Bose
Χριστιανικὴ συγχώρησις καὶ καταλλαγὴ μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν
WALΤER KASPER, Rome
  δυναμικὴ τῆς συγχωρήσεως στοὺς Πατέρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
NAΤALIJA BOLŠAKOVA, Riga
Διδάσκαλος ἐλέους: πατὴρ Matta el Meskin
EPIPHANIOS OF SΤ MACARIUS, Scetis, Egypt
Συγχώρησις μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν: Τόμος Ἀγάπης
JOHN BEHR, New York 
Συγχώρησις στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.   Ἰωσὴφ καὶ τὰ ἀδέλφια του
EUGEN J. PENΤIUC, Brookline
Τρεῖς παραβολὲς τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ.
15
ARSENIJ (SOKOLOV), Beirut
Ἀμοιβαία συγχώρησις καὶ μέριμνα τοῦ ἄλλου
VASSILIOS ΤHERMOS, Athens
Ποιμαντικὸν ἔλεος καὶ γάμος. Μιὰ ὀρθόδοξη προοπτική
BASSAM A. NASSIF, Balamand
Ποιμαντικὸν ἔλεος καὶ γάμος. Μιὰ ρωμαιοκαθολικὴ προοπτική
Ακολουθούν φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου.

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου ἐδῶ.