Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Μητρόπολη Πειραιώς: Ο Οικουμενισμός δεν φθίνει, αλλά γιγαντώνεται! Εἰς βάρος ποιοῦ γιγαντώνεται ὁ Οἰκουμενισμός, Σεβασμιώτατε; Ποιῶν παίρνουν τὴν θέση οἱ Οἰκουμενιστές; Ποιούς ἐξαφανίζουν; Ποιούς μεταλλάσσουν; Ὄχι τοὺς ὀρθόδοξους πιστούς; Καὶ τότε, γιατί ἐσεῖς Μνημονεύετε αὐτοὺς ποὺ διαλύουν τὴν Ὀρθοδοξία;
Γράφει ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς (ἐδῶ):
«Το συμπέρασμα: ο Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Οικουμενισμός, όχι μόνο δεν φθίνει και δεν αποδυναμώνεται, αλλά όλο και περισσότερο γιγαντώνεται. Οι οικουμενιστικές εκδηλώσεις όχι μόνο δεν απομειώνονται, αλλ’ απεναντίας πολλαπλασιάζονται, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο Οικουμενισμός άλλαξε προσωπείο μετά την αποτυχία των διαλόγων και σήμερα βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της ακμής του και της δράσεώς του, ανενδοιάστως προπαγανδίζοντας την εωσφορική Πανθρησκεία.
Το γεγονός επίσης ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς την Πανθρησκεία, που αποτελεί την τελική κατάληξη του Οικουμενισμού, σύμφωνα με τις προφητείες αγίων Γερόντων της εποχής μας, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η μελλοντική πορεία του Οικουμενισμού δεν αναμένεται να είναι φθίνουσα, αλλά ανοδική».