Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Τότε διαχωρίζονται ανδρόγυνα..., κληρικοί από κληρικών και επίσκοποι από συνεπισκόπους! (Εφραίμ του Σύρου)

Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Λόγος παραινετικός. Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ μετανοίας.Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου.