Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Ὑποβάλλω τήν διαμαρτυρία μου στό Σύμφωνο Συμβίωσης ὉμοφυλοφίλωνΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑsymfwno symbiwshs 09


ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ


Σέ μέγα ἀτόπημα ὑπέπεσε τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, ἀνακοινώνοντας στίς 9.11.2015 νομοσχέδιο «Συμφώνου Συμβίωσης » τό ὁποῖο ἐπεκτείνει καί στά ὁμόφυλα ἄτομα.
Δέν καταδικάζουμε ἤ ἀπορρίπτουμε τά λίγα αὐτά ἄτομα πού ἡ μή ὁμαλή φυσιολογία τοῦ σώματός τους καί διάφορες κοινωνικές συνθῆκες τούς ὁδήγησαν σέ πορεία ζωῆς διαφορετική ἀπό αὐτή τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, πού ὡστόσο εἶναι μακρυά ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Καταδικάζουμε τό ὀλίσθημα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, διότι ἐπιχειρεῖ νομοθετικῶς νά ὑποβιβάσει τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀτόμου καί τόν ὑψηλό θεσμό τῆς οἰκογένειας.
Ὅσοι, λοιπόν, διαφωνοῦμε, ἅς δηλώσουμε εὐθαρσώς καί μέ παρρησία, ὡς 'Ἕλληνες πολίτες καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τήν ἀντίθεσή μας στό ἐπονείδιστο αὐτό νομοσχέδιο καί:
•    νά συμμετάσχουμε ἐλεύθερα, συνειδητά καί μέ εὐπρέπεια στή δημόσια διαβούλευση
ΕΔΩ μέχρι τίς 20 Νοεμβρίου 2015.
•    νά κοινοποιήσουμε τό σχόλιο μας ἤ καί νά στείλουμε ἀναφορές διαμαρτυρίας στόν κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τόν κ. Πρωθυπουργό καί τόν κ. Ὑπουργό Δικαιοσύνης, στίς διευθύνσεις ποῦ παρατίθενται.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

Τό σχόλιο μας στή διαβούλευση μποροῦμε νά τό στείλουμε εἴτε μέ e-mail, εἴτε μέ ταχυδρομείο, εἴτε μέ fax καί στούς τρείς ἀποδέκτες:
Προς
Email
Fax
Ταχυδρομείο
κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
210 7232342,
210 7248938
Προεδρικό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Β’ 2 τ.κ. 10028 Ἀθῆνα
κ. Πρωθυπουργό
210 3252723
Γενική Γραμματεία τῆς Κυβέρνησης Βας. Σοφίας 2 τ.κ. 10021 Ἀθῆνα
Κ. Ὑπουργό Δικαιοσύνης
210 7758742
κο Ὑπουργὀ Δικαιοσύνης Λ. Μεσογείων 96, τ.κ. 11527 Ἀθῆνα

Ἐνημερώθειτε καί ἐνημερῶστε:

Ἐκτυπῶστε καί διαδώστε τό παρόν ΕΔΩ

Γιά περισσότερες πληροφορίες τοῦ ζητήματος πιέστε: Τράπεζα Ἰδεῶν
(Ἐλεύθερη Συμβίωση: Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης- Ἐπέκταση σέ ὁμοφυλόφιλους )
(Βιοηθική καί Ἰατρική: Γενετήσιος Προσανατολισμός καί ἡ Ἀλλαγή του )          
        ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ
               tideon.org


Η καλύτερη αποταμίευση της πληροφορίας μας
είναι η προώθησή της !