Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Η Πανορθόδοξος να συζητήσει για τον Οικουμενισμό!

  νῶ οἱ Ἀντι-Οικουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν ΟΧΙ μόνον στὸ νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι ἐκεῖνο ποὺ διαχρονικὰ μᾶς ἔχει παραδόσει ἡ Ἐκκλησία, δηλ. τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας ὅσους ἀποτειχίζονται, κάποιοι Ἁγιορεῖτες ἀγωνιοῦν καὶ συμπαραστέκονται, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύει στὸ σημερινὸ του φύλλο ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος".


        νῶ οἱ Ἀντι-Οικουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν ΟΧΙ μόνον στὸ νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι ἐκεῖνο ποὺ διαχρονικὰ μᾶς ἔχει παραδόσει ἡ Ἐκκλησία, δηλ. τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας ὅσους ἀποτειχίζονται, κάποιοι Ἁγιορεῖτες ἀγωνιοῦν καὶ συμπαραστέκονται, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύει στὸ σημερινὸ του φύλλο ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος".