Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Αγιογραφούν Δεσποτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο σὲ Ι. ναούς και εκκλησιαστικούς χώρους! Συνθέτουν τροπάρια και τα ψάλλουν σε Επισκόπους! Η εκκοσμίκευση παρούσα στην νέα Εκκλησία του Οικουμενισμού!

  ΟΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΖΏΜΕΝΟΙ ΝΑΡΚΙΣΣΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!

Φροντίζουν ν φήσουν

 τ οκουμενιστικ πέρασμά τους
ες "μνημόσυνον αώνιον"!
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὴν Ἱ. Μονὴ Μ. Σπηλαίου

Μὲ ἀφορμὴ τὴν 1η ἀνάρτηση ποὺ ἀκολουθεῖ (ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Ὁ Παιδαγωγός») γιὰ τὴν ἐκκοσμικευμένη γιορτὴ τῶν ὀνομαστηρίων, στὴν ὁποία ὑπέκυψε καὶ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, δημοσιεύουμε τὴν παρόμοια γιορτὴ κατὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου μητροπολίτη Τρίκκης Χρυσοστόμου, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς "ἁγιογραφίες" σὲ Ναοὺς καὶ πρόναους τῶν Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος Νικολάου, Καλαβρύτων Ἀμβροσίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου!
http://paterikiparadosi.blogspot.gr/