Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Πόθεν άρξομαι θρηνείν ...πατρτίδα μου σε πρόδοσαν