Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Ωραίοι εισίν οι πόδες της οδού Χριστού Ιησού βαδίζοντες

  Οι πόδες  ενός αγωνιζόμενου  Ορθοδόξου ασκητού