Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Λέσβος: Από την ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ περνάμε πλέον στην ΠΑΝ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ; Παπικοί και "Ορθόδοξοι" Οικουμενιστές, προσευχήθηκαν από κοινού για Μουσουλμάνους!
   Σχόλιο: Ἐδῶ ὁδήγησαν οἱ "λιονταρόψυχοι" ἡγέτες-μαχητὲς κατὰ τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα τὸ 2001! Κι αὐτὸ γιατὶ καταφρόνησαν τὴν διαχρονικὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς καὶ ἀκολούθησαν τὴν "ἄχρι καιροῦ" ...καιρικὴ διδασκαλία!  Ἄρα πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὁμολογίας ἢ πνεῦμα δειλίας καταδεικνύει ἡ ἀντιπατερικὴ στάση τους ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς; Ἄρα, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θέλει καὶ ἐγκρίνει αὐτὴ τὴν τακτική;  Ἄρα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοὺς καθοδηγεῖ στὴν συνέχιση τῆς δρόμου τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς κοινωνία μὲ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές;
 Πηγή