Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Χ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ “ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ”ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Χ.Ο.Κ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ “ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ”
=====

   Χαράν και αγαλλίασιν εσκόρπισεν στους χριστιανούς, η απόφασις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επί τέλους, απεφάσισε να κηρύξει ως αιρετικές τις λεγόμενες «Εκκλησίες», Ρωμαιοκαθολικήν, Αγγλικανικήν, Λουθηρανικήν και άλλες ομολογίες, που ναι μεν αυτοαποκαλούνται χριστιανικές, αλλά δεν έχουν καμίαν σχέσιν με τον Χριστόν και την Εκκλησίαν Του!

  Έχομεν την άποψιν ότι είναι μία από τις πλέον σοβαρές αποφάσεις που λήφθηκαν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος, τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια.
     Αυτή η απόφασις, μας δίδει την ελπίδα ότι ο Θεός ίσως ιδεί την μετάνοιάν μας και μειώσει την οργήν του και ίσως γλυτώσουμεν από την επερχομένην γενικήν καταστροφήν!!...  
    Φυσικά και η Ρωμαιοκαθολική δεν είναι εκκλησία αλλά αίρεσις και ο Πάπας αρχιαιρεσιάρχης, αλλά τώρα τελευταία, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, προσπάθησε κατά το δη λεγόμενον να μας παντρέψει με άνθρωπον!!! Αφού αποκάλεσε την Ρωμαιοκαθολικήν (εκκλησίαν του Σατανά) ως αδελφήν του εκκλησίαν!!…  Εκτός και αν ο Πατριάρχης μας, έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι ο Σατανάς που υπηρετείται και όχι ο Χριστός, (με τις σχετικές δηλώσεις του περί αδελφών δήθεν Εκκλησιών).
   Ευχόμαστε αυτήν τη απόφασιν της Εκκλησίας της Ελλάδος, να την υιοθετήσουν τόσον η Κυπριακή, όσον και όλες οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τους χριστιανούς με τους λεγομένους διαθρησκειακούς διαλόγους, που μόνον την οργήν του Θεού δικαίως επισύρουν, αφού έρχονται σε αντίθεσιν με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «αιρετικόν άνθρωπον, μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τίτον Γ΄10).
  Κάποιοι ιεράρχες, που υποστηρίζουν αυτούς τους διαλόγους, ισχυρίζονται ότι με αυτούς (τους διαλόγους) υπάρχει η ελπίδα, ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου «και γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν» (Ιωάννου Ι-16), και, «ίνα ώσι εν» (Ιωάννου ΙΖ΄-21). 

  Όμως, ο μακαριστός άγιος αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος, που καθ’ όλα εκφράζει το γνήσιον Πατερικόν φρόνημα της Εκκλησίας μας,  δεν συμφωνά μαζί τους: Σε μιαν σχετικήν του ομιλίαν, εξήγησε ότι τα λόγια του Κυρίου «και γενήσεται μία ποίμνη εις ποιμήν» δεν είναι για την παρούσαν ζωήν (αφού ο Χριστός διερωτήθηκε κατά πόσον όταν θα ξαναέλθει θα βρει την πίστιν πάνω στην γήν -«πλήν ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γής;;» Λουκά ΙΗ΄-8) αλλά για την μέλλουσαν που θα είναι μετά την Δευτέραν Παρουσίαν που όλοι οι χριστιανοί που θα σωθούν, θα αποτελέσουν την μίαν ποίμνην με ποιμενάρχην τον Χριστόν. 

Ευχαριστούμεν.

Διά το Παγκύπριον Χριστιανικόν Ορθόδοξον Κίνημα
«Άγιος Νίκων ο Μετανοείτε»,

Μαρίνος Σπετσιώτης (πρόεδρος)
Ανδρέας Ζαχαρουδιού (Γραμματέας)