Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ!


Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου
Αὐτὰ εἶναι τα ἀποτελέσματα τῆς μεγάλης του προσπαθείας, τὸ 1995-2000 νὰ παραιτηθῆ ὁ σεβάσμιος ἀγωνιστής ἱεράρχης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, γιὰ νὰ προλάβη νὰ γίνη ἐκεῖνος ἐπίσκοπος, πριν πιάσει το ὅριο ἡλικίας!!!
Διαβᾶστε ἐδῶ:http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=3529
καὶ
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=11
Τί κέρδισε, που ἔγινε δεσπότης; Τ᾽᾽ἀποτελέσματα θὰ τὰ δῆ στὴν ἄλλη ζωή, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀργά.
Οἱ φίλοι του τότε, κατασυκοφαντοῦσαν τὰ τίμια γερατειά τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου! Τον πίεζαν νὰ παραιτηθῆ μὲ κάθε τρόπο. Τὸν παρουσίαζαν ἀνίκανο νὰ ὑπηρετήση τὴν Μητρόπολή του, ἐνῶ αὐτὸν τὸν παρουσίαζαν ἰδανικὸ καὶ ἄξιον διάδοχο του! Ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης, ποὺ τὸν καλεῖ συχνᾶ στὴν μητρόπολη, για  νὰ κατηχήση τοὺς Φλωρινιῶτες. Ἄλλος φίλος του εἶναι ὁ Σωτήρης Εὐσταθίου, ποὺ διέλυσε τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Γέροντος στὴν Ἀθῆνα.
Ἀλήθεια, ἀφοῦ ἔχει φίλους αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους, μήπως ξέρει, ποιός ἔβαλε τὸ πωλητήριο στὸ οἰκοτροφεῖο τῶν φοιτητριῶν στὴν Παλμηδίου;
Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ βγάλη λεφτά ξεπουλῶντας τὰ ἰδρύματα τοῦ Γέροντος; Σύντομα θὰ δημοσιεύσουμε ἡχητικά τὴν ὁμιλία τοῦ π. Αὐγουστίνου στα ἐγκαίνεια τῆς Παλαμηδίου τὸ 1959, για νὰ ἀποδείξουμε τὴν παλιανθρωπιά αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ βγάλουν λεφτά ἀπό ξένη ἱερή περιουσία. Τὰ ἱδρύματα τοῦ Γέροντος ἔχουν Καταστατικό καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ πουλήση οὔτε πέτρα ἀπ᾽᾽αὐτά.
Ἐπανέρχομαι ὅμως στὸ θέμα και σᾶς λέω κάτι ποὺ προέβλεψε ὁ π. Αὐγουστῖνος: «Τὰ δάκρυα τοῦ Γέροντος ἐπισκόπου», εἶπε, «δὲν θὰ τοὺς βγοῦν σε καλό». Σᾶς γράφω τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ Γέροντος ἐπειδή πιστεύω ὅτι γιὰ ὅλους μας ὑπάρχει μετάνοια, ἀρκεῖ νὰ τὸ δείξουμε ἐμπράκτως, πριν φύγουμε ἀπὸ τὴν ζωή. Τα δεσποτικά πανηγύρια και τα συλλείτουργα, που τόσο αγαπάτε, σε τί θα σας ωφελήσουν για την άλλη ζωή;
________________


__________

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

π. Θεόκλητε μιλᾶτε τελείως διαφορετικὴ γλωσσα ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ διαφέρετε ὅσο ἡ μέρα ἀπὸ τὴν νύκτα! Συγκρινᾶτε την ὁμιλία στὴν Γαλάτεια τὴν δική σας, στὶς 21.8.2016, με τοῦ Γέροντα, για νὰ τὸ διαπιστώσετε. Εἶναι ἀγεφύρωτη διαφορά καὶ ὅμως θέλατε νὰ γίνετε διάδοχός του, χωρὶς νὰ μετρήσετε τὸ ἀνάστημά σας!

—————
——————–

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ο π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ἀκοῦστε τον·

Μητροπολίτης Θεόκλητος: Θα εἴμαστε Ορθόδοξοι μέχρι νὰ πεθάνουμε.
Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «Είστε Ορθόδοξοι; Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω…
Στα χρόνια της αποστασίας που ζούμε, δεν ξέρω, ας με θεωρήσετε απαισιόδοξο· Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθοδόξοι και φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ!!!

Μητροπολίτης Θεόκλητος: Καὶ ἐκείνη που διασφαλίζει τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι η Εκκλησία… «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμμιά αἴρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταί καὶ καὶ καὶ καὶ… Μόνο ἡ Ἐκκλησία Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀλήθεια. Ἐπομένως μη παρασύρεστε ἀπὸ κανέναν.
Νὰ εἴστε εὐλογημένη κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, κοντά στὸν Θεό κοντὰ στὸν π. Αθανάσιο καὶ νὰ ξέρετε πάντοτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία –  ἡ μητρόπολη σᾶς σκέπτετε καὶ ἡρθα νὰ σᾶς εὐλογήσω, νὰ σᾶς λειτουργήσω καὶ νὰ σᾶς εὐχηθω χρόνια πολλά καὶ ἡ Παναγία νὰ σᾶς προστατεύει ὅλους σας καὶ σαν ἄτομα καὶ σὰν οἰκογένειες καὶ σαν χωριό καὶ σαν περιοχή καὶ σαν ὁλο τὸ ἔθνος μας, που πραγματικὰ περνοῦμε δύσκολες στιγμές καὶ δύσκολους καιρούς. Καὶ ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, μὲ πολέμους, μὲ διχόνοιες, μὲ διχοστασίες.
Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος ἀπαντᾶ. Ἡχητικά ἐδῶ: https://youtu.be/SlUgQGDqUfE
Σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου: «…Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει… Πότε; Όταν  εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!
Μητροπολίτης Θεόκλητος: «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμιά αἴρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταί καὶ καὶ καὶ καὶ…
Σᾶς ἐνοχλεῖ δέσποτα, τὸ μικρὸ ποίμνιο, ποὺ ἀνησυχεῖ, θλίβεται καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ ἀπό τοὺς κακούς καὶ δειλοὺς ἐπισκόπους;
Ἀκοῦστε τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστίνου: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=54390#more-54390
Μητροπολίτης Θεοκλητος: Ἐμεῖς θὰ μείνουμε κοντά στὸ Θεό. ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός ἀγάπης καὶ ὁμονοίας καὶ τίποτε ἄλλο!!!!!
Δὲν ἀδικεῖται π. Θεόκλητε τον Θεό, ποὺ τοῦ δίνετε δύο μόνο γνωρίσματα «καὶ τίποτε ἄλλο»! Αὐτὸς ὁ λόγος σας εἶναι αἰρετικός. Ἔχετε τόσο μικρὴ ἰδέα γιὰ τὸν Θεό καὶ τόσο μεγάλη γιὰ τὸν ἑαυτό σας, για τοὺς πανηγυρτσίδες ἐπισκόπους τῆς νέας ἐποχῆς καὶ τὸν φίλο σας τὸν αἰρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο,. Δὲν βλέπετε ποὺ μᾶς κλέβει τὴν Πίστη καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Πανθρησκεία του Ἀντιχρίστου; Τέτοιος διάδοχος τοῦ π. Αὐγουστίνου εἶστε;  Ὁ Θεός δὲν εἶναι μόνο Ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, εἶναι και Ἀλήθεια, εἶναι καὶ Δικαιοσύνη, εἶναι καὶ Παντογνώστης, εἶναι και Παντοδύναμος και Δημιουργός, εἶναι και…. Εἶναι καὶ Θεός Ζηλωτής. Πιστεύω ὅτι κάνατε ἐσκεμμένα τὸ λάθος, γιατι τὰ ἄλλα γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ τὰ φοβᾶστε!

ΓIA ONOMA TOY ΘΕΟΥ