Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΚΉ ΕΚΛΗΣΣΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ