Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο εποικισμού απορθοδοξοποίησης και αντικατάστασης του πληθυσμού της Ελλάδος χρησιμοποιώντας τα παιδιά καταγγέλει θαρραλέος δημοτικός σύμβολος κ. Γεώργιος Σαγιάς ΠΡΟΩΘΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει Σχέδιο εποικισμού και αντικατάσταση πληθυσμού της Ελλάδας (Βίντεο)