Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (Διακοπή Μνημοσύνου) ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ, Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Καντιώτης: «Δὲν τὸ λέγω ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλός, ὄχι, τὸ λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ὅποιος κηρύττει ἄλλο Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἐκήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ ἑρμήνευσαν οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Εὐαγγέλιο διαφορετικό -ἀντι-Εὐαγγέλιο- κἂν Ἱερεύς, κἂν Ἐπίσκοπος, κἂν Πατριάρχης, κἂν Ἄγγελος δὲν θὰ ὑπακούσουμε. "ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω"»!