Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο άγιος Επίσκοπος Νικόλαος -η «εικόνα» πραότητος- χαστουκίζει τὸν Ἄρειο …και οι «εικόνες» των συγχρόνων Επισκόπων αλληλοασπάζονται αιρετικούς ή τους ανέχονται!