Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η αποτείχιση είναι μονόδρομος!


    Ἀναφορά στὸν π. Ν. Μανώλη,
στοὺς ἀποτειχισθέντες Ἁγιορεῖτες
καὶ στὸν π. Γαβριήλ.
π. Θεόδωρος Ζήσης


Νεώτερες εξελίξεις για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεραρχίας