Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΙΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΡΡΑΣ! ΔΑΙΜΟΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΠΣΕ !