Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ομιλία ιερομ. Ευθυμίου Τρικαμηνά εις τους αγίους Μάρκο Ευγενικό και 'Αγιο Μάξιμο 21-1-2017