Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Από το νέο βιβλίο "Το Μικρό Πηδάλιο" των συγγραφέων Ρίζου Ιωάννη και Τσακίρογλου Αδαμάντιου