Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

...«Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι ιερείς κάθονται προσοχή στον Επίσκοπο»! Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Συνέντευξη με τον κ. Κοντογουλίδη

στα FM100 [mp3...