Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Βίντεο Ημερίδας 4-4-2017: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΣΥΝΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σημαντικὴ προσφορὰ τῆς Ἡμερίδος: Καταδείχτηκε σ’ αὐτὴν ἁγιοπατερικὰ τὸ πρώτιστο καθῆκον  -ὡς θεραπευτικὸ μέσον-  τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές.  Ἡ  δυνητικὴ  ἀπομάκρυνση δὲν ἀντέχει στὸ φῶς τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας, γι' αὐτὸ καὶ κάθε ὀρθολογικὴ ἐπιστημονική (ἀκαδημαϊκή) ὑποστήριξή της ὀπισθοχώρησε …ἀτάκτως!