Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΤΟ ΚΑΚΟΔΟΞΟ “ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ” ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’, αντιστρατεύεται τη μοναδικότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην καθολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην αποστολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας δεν πείθεται από την κακόδοξη ασάφεια της διγλωσσίας που παιχνιδίζει ανάμεσα στο ότι η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική και στο κακόδοξο ‘’θεώρημα’’ των ‘’δύο πνευμόνων’’;

Αποτελεί εκκλησιολογικό ατόπημα, οποιαδήποτε αναφορά αναιρεί τη μοναδικότητα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως το ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’. Οτιδήποτε αναιρεί την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι αυτή δηλαδή είναι η  Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί εκκλησιολογική στρέβλωση. Η αναφορά στο άτοπο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ μειώνει το εκκλησιολογικό κύρος της Μίας, Αγίας Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό ομολογούμε και αυτό εννοούμε.

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ αναιρεί επίσης και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στο ομολογιακό κείμενό του «Καθολικότης της Εκκλησίας», αναφέρει ότι «Η ίδια η φύσις της Εκκλησίας είναι καθολική. Ο Σωτήρ Χριστός είναι το περιεχόμενο της παραδόσεως της αποστολικότητος εν τω Σώματι της Εκκλησίας. Η Θεανθρωπίνη αυτή καθολικότης της Εκκλησίας και καθολικοποίησις εν τη Εκκλησία διακρατείται και πραγματοποιείται δια της αεί ζώσης Υποστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία κατά τον πλέον τέλειον τρόπον ενώνει τον Θεόν και τον άνθρωπον…».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει την Αποστολική Παράδοση η οποία συνεχίστηκε με την Πατερική παράδοση. Το ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ επίσης αναιρεί και την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει ανόθευτη την Ιερά Παράδοση, η οποία αποτελεί κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη ‘’την εν Αγίω Πνεύματι ζωή της Εκκλησίας’’ και αυτό της προσδίδει το χαρακτηριστικό της αποστολικότητας.  

Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ αποτελεί εκκλησιολογική στρέβλωση. Οτιδήποτε στρεβλώνει τα εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά του άρθρου του Συμβόλου της Πίστης μας, δια του οποίου ομολογείται η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί κακόδοξη παρερμηνεία. Το κακόδοξο ‘’θεώρημα των δύο πνευμόνων’’ παραχαράσσει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία.
===================
 ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει να πάμε όλοι, και μάλιστα οι ηγέτες της Μίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην πρώτη τάξη κατωτέρου κατηχητικού και η φοίτηση να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την έκτη τάξι κατωτέρου κατηχητικού.

Γιατί; Μα χρειάζεται και ερώτημα;

΄Όταν ο καλός θεολόγος αναγκάζεται να συγγράψει ολόκληρη "διατριβή" για να ... αποδείξει τα αυτονόητα, όταν μάλιστα φαἰνεται πως δεν είναι για όλους αυτονόητα, τότε για όλους μας, κυρίως όμως για την ηγεσία της Εκκλησίας μας απαιτείται κατήχηση ή για όσους σε στρεβλούς κατηχητές εμαθήτευσαν, επανακατήχηση.

Δεν τους επιλέξαμε φυσικά εμείς ως ηγέτες της Εκκλησίας μας. Και θα ήταν κωμικό να ισχυριστεί οιοσδήποτε ότι τους επέλεξε ο Θεός, ο οποίος τους ανέχεται. Αν είναι ανίκανοι να κατανοήσουν τί εστί Ορθοδοξία, τί εστί άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις Πίστις, τί εστί Μία Εκκλησία, ας παραιτηθούν. Δεν θα χάσει δα η Εκκλησία και τους ...αναντικατάστατους! Οπωσδήποτε όμως, ας μην αυταπατώνται ότι "η Εκκλησία είναι αυτοί" επειδή κατά ανοχή του Κυρίου και ως αντάξιοι του ποιμνίου που οι ίδιοι εξέθρεψαν στην ακατηχησία και εθελοθρησκεία, ηγούνται διοικητικώς της σημερινής εκκλησίας.