Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Γιατί το αποσιώπησαν;;;


    Μᾶς ἐστάλη καὶ δημοσιεύουμε τὸ παρακάτω σχόλιο. Ἐν τῷ μεταξὺ προαναγγέλθηκε ἡ σχετικὴ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ»  ποὺ θὰ ἀναρτήσουμε.
  Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη καὶ ὁμολογιακὴ κληρικολαϊκὴ Σύναξη τοῦ Ὡραιοκάστρου ἐκδηλώνεται ἡ εὔλογη ἀπορία ἀπὸ πολλοὺς πιστούς: γιατί ἀποσιώπησαν -τὰ ἱστολόγια, ποὺ θεωροῦνταν μέχρι τώρα πρωτοποριακὰ στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό- τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Σύναξη τοῦ Ὡραιοκάστρου;
Ἔχει νόημα νὰ κατηγοροῦμε τοὺς οἰκουμενιστὲς γιὰ τὶς πρακτικές τους καὶ παράλληλα νὰ τὶς ἐφαρμόζουμε καὶ ἐμεῖς;
    Γιατί, τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις», ἐνῶ ὀρθὰ κατηγόρησε ἄλλα ὀρθόδοξα ἱστολόγια γιὰ τὴν ἀπουσία παρουσίασης τῶν ἀποτειχίσεων τοῦ π. Νικολάου καὶ π. Θεοδώρου, τώρα τὸ ἴδιο ἀρνεῖται τὴν παρουσίαση τῆς σύναξης τοῦ Ὡραιοκάστρου; Γίνεται ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν πίστη ἢ ἀπὸ προσωπικὰ κίνητρα; Δὲν ἔγκειται ὁ ρόλος τῶν ἱστολογίων στὴν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου γιὰ τὰ τεκταινόμενα περὶ τῆς πίστης;
    Ποιός εἶναι τελικὰ ὁ ρόλος τῶν διαφόρων ἱστολογίων καὶ σὲ τί ἀποσκοποῦν; Πόλεμος ἐνάντια στὴν αἵρεση ἢ προβολὴ ἡμετέρων;

   Παρακαλοῦμε τὰ ἱστολόγια νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα τῶν πιστῶν;